1
00:00:30,155 --> 00:00:33,033
Už dlouho jsme si nevyjeli.

2
00:00:33,742 --> 00:00:37,496
Říkala jsem si, že to bude fajn.
Přijdeš na jiný myšlenky...

3
00:00:37,704 --> 00:00:40,499
Klidně to řekni,
já to vydržím.

4
00:00:41,124 --> 00:00:43,836
Promiň, poslední dobou
jsem trochu mimo.

5
00:00:44,002 --> 00:00:45,963
Můžeme si promluvit.

6
00:00:46,463 --> 00:00:49,007
Chci se tě zeptat na jednu věc.

7
00:00:49,633 --> 00:00:52,219
Půjdeš se mnou na ples?

8
00:00:52,803 --> 00:00:55,472
Jistě. To ses nemusel ptát.

9
00:00:56,348 --> 00:00:58,642
Zřejmě nic neberu
jako samozřejmost.

10
00:01:19,538 --> 00:01:25,127
Tady Watts a Vertigo, na 18. míli
silnice 12 máme výbuch plynu.

11
00:01:30,716 --> 00:01:32,551
Whitney, podívej!

12
00:01:37,389 --> 00:01:40,934
- Lano, běž pryč. Utíkej!
- Whitney, ne! Ne!

13
00:01:42,102 --> 00:01:43,770
Podívejte na tu trubku!

14
00:01:45,314 --> 00:01:46,732
Všichni pryč!

15
00:01:46,899 --> 00:01:50,444
Lano, běž pryč! Utíkej!

16
00:02:02,539 --> 00:02:04,082
- Lano!
- K zemi!

17
00:02:22,809 --> 00:02:25,145
Lano? Lano!

18
00:02:34,738 --> 00:02:36,823
Je v pořádku?

19
00:02:36,990 --> 00:02:40,160
Jo. Dali jí něco na uklidnění.

20
00:02:40,327 --> 00:02:42,329
Jak to zvládáš?

21
00:02:42,496 --> 00:02:45,666
Doufal jsem, že nějakou dobu
nemocnici neuvidím.

22
00:02:52,005 --> 00:02:56,009
- Měla jsi jet do Metropolis.
- Je to jen praxe, přehodím si to.

23
00:02:56,176 --> 00:02:58,428
Čekala jsi na ten pohovor týdny.
........