2
00:00:08,717 --> 00:00:10,636
V minulých dílech:

3
00:00:10,677 --> 00:00:15,098
Jakékoliv racionální vysvětlení
těch sedmi signálů mi stále uniká.

4
00:00:15,140 --> 00:00:17,684
- Řekněte nám, co znamenají ty signály.
- O žádných signálech nic nevím.

5
00:00:17,726 --> 00:00:19,978
Chcete mi pomoct?
Vymažte celý archiv Sféry.

6
00:00:20,020 --> 00:00:26,318
Dokud existuje možnost, že Centrála
získá data ze Sféry, všechno zemře.

7
00:00:26,360 --> 00:00:28,570
Sám archiv nám nedovolí,
aby byl vymazán.

8
00:00:28,612 --> 00:00:29,863
Co přestat bojovat s časem
a nechat se jím unášet.

9
00:00:29,905 --> 00:00:32,241
Takže můžete přenést archiv
ze Sféry do obleku,

10
00:00:32,282 --> 00:00:33,992
a nechat červí díru,
aby ho navždy spolkla.

11
00:00:34,034 --> 00:00:35,994
Pojď radši už domů.

12
00:00:36,036 --> 00:00:38,997
Tohle moje já je po smrti.
Já už se nevrátím.

13
00:00:39,039 --> 00:00:41,375
Ty jsi Centrála.
Nevyhraješ.

14
00:00:41,416 --> 00:00:43,085
Odporovat je zbytečné.

15
00:00:46,004 --> 00:00:48,006
Parametry našeho úkolu
se změnily.

16
00:00:49,716 --> 00:00:51,593
Stahuje si ta data ze Sféry.

17
00:00:54,930 --> 00:00:56,265
Ne!

18
00:00:56,306 --> 00:00:57,474
Kapitáne, nemůžeme zastavit
ten přenos dat.

19
00:00:57,516 --> 00:00:59,017
Rychlost přenosu narůstá.

20
00:00:59,059 --> 00:01:00,644
Nedošli jsme tak daleko,
abychom teď o všechno přišli.

21
00:01:00,686 --> 00:01:02,271
Budeš mě muset nechat jít, Michael.

22
00:01:02,312 --> 00:01:03,897
Když to uděláme,
vcucne tě to zpátky.

23
00:01:03,939 --> 00:01:05,315
........