1
00:00:48,844 --> 00:00:51,844
<i>Po staletí bylo
území starověké Indonésie</i>

2
00:00:51,868 --> 00:00:55,868
<i>kolonizováno Holandskou říší.</i>

3
00:00:55,892 --> 00:01:00,892
<i>Svědectví o potlačování,
brutalitě a tragédiích</i>

4
00:01:00,916 --> 00:01:04,816
<i>se často ztrácejí
ve folklórních příbězích.</i>

5
00:01:06,540 --> 00:01:14,540
<i>Toto je příběh,
kde se střetává skutečnost s fikcí.</i>

6
00:01:15,544 --> 00:01:21,544
<i>KALIFORNIE, 1860</i>

7
00:01:58,568 --> 00:02:02,568
Dělej, vsaď všechno! To je vončo.

8
00:02:02,592 --> 00:02:04,592
Tři ku jedné na mrňouse.

9
00:02:13,516 --> 00:02:14,516
Tři ku jedné na mrňouse.

10
00:02:14,540 --> 00:02:17,540
Věř mi, vrátí se ti trojnásobek, jasný?

11
00:02:17,564 --> 00:02:19,564
Trojnásobek, je to šílený.

12
00:02:19,588 --> 00:02:22,588
Bude to boj biblických rozměrů.

13
00:02:22,612 --> 00:02:24,612
Jste připravení na zápas?

14
00:02:24,636 --> 00:02:27,536
- Ještě někdo?
- On si chce vsadit.

15
00:02:40,560 --> 00:02:42,560
No tak.

16
00:02:46,584 --> 00:02:48,584
Nakopni toho mrňouse víc, brácho.

17
00:02:51,508 --> 00:02:53,508
To je vončo.

18
00:03:17,556 --> 00:03:19,756
Radši skonči teď, dokud
máš všechny zuby, brácho.

19
00:03:22,580 --> 00:03:25,580
Ber dál sázky. Ještě jsem neskončil.

20
00:03:25,604 --> 00:03:27,604
- Určitě?
- Jo.

21
00:03:55,528 --> 00:03:57,828
Kurz se právě změnil, sedm ku jedné.

22
00:04:01,552 --> 00:04:03,552
Dobrý?

23
00:04:09,576 --> 00:04:11,576
Jo, super!

24
........