2
00:00:13,473 --> 00:00:15,473
Dobré ráno, trainees.

3
00:00:15,476 --> 00:00:19,476
Jako obvykle váš den
začne snídaní v 7:00.

4
00:00:19,478 --> 00:00:22,918
Léky a fyzická kontrola je v 9:00.

5
00:00:22,921 --> 00:00:25,804
Následovat bude fyzická
a kulturní výuka.

6
00:00:25,807 --> 00:00:28,661
Pro další informace se obracejte
na svého konzultanta

7
00:00:28,664 --> 00:00:30,362
a užijte si dnešní den.

8
00:00:38,358 --> 00:00:39,812
Nebuď srab, Abdule!

9
00:00:40,999 --> 00:00:43,126
Je mi fajn.
Jsem hvězda.

10
00:00:43,710 --> 00:00:45,147
Skoč, skoč!

11
00:00:51,264 --> 00:00:52,426
Proč ještě neskočil?

12
00:00:52,427 --> 00:00:54,295
Asi má plné kalhoty!

13
00:01:12,364 --> 00:01:15,908
Myslel jsem, že se mnou nepůjdeš.

14
00:01:15,910 --> 00:01:18,455
Necítila jsem se s ní bezpečně.

15
00:01:19,497 --> 00:01:21,830
Řekla ti, kam tě odvede?

16
00:01:21,832 --> 00:01:23,301
Ne.

17
00:01:24,168 --> 00:01:27,002
Řekla mi, že jsem byla
součást programu

18
00:01:27,004 --> 00:01:30,331
a že se setkám s lidmi,
kteří ho vedou.

19
00:01:30,633 --> 00:01:33,168
Řekla ti, co dělají?

20
00:01:33,594 --> 00:01:34,618
Ne.

21
00:01:36,597 --> 00:01:38,833
Experimentují.

22
00:01:40,540 --> 00:01:43,602
Zkoumají, jak určité mutace
ovlivňují novorozence

23
00:01:43,604 --> 00:01:45,482
a tím je zvýhodňují.

24
00:01:45,816 --> 00:01:47,198
Jako mutace?

25
........