1
00:00:04,865 --> 00:00:07,033
Viděli jste:

2
00:00:07,034 --> 00:00:08,218
To je ukázková lekce.

3
00:00:08,942 --> 00:00:11,068
Lidé se naučí mnohem víc,

4
00:00:11,069 --> 00:00:13,310
když instruktáž
doprovodí vyhrocené emoce.

5
00:00:13,311 --> 00:00:15,538
Křeslo generálního
prokurátora New Yorku

6
00:00:16,241 --> 00:00:16,580
čeká na mě.

7
00:00:17,283 --> 00:00:19,545
Ale když vystrčím hlavu,
půjde po mně Jack Foley.

8
00:00:19,546 --> 00:00:21,763
To je Douglas Mason. Můj táta.

9
00:00:22,539 --> 00:00:22,847
Jsi připraven?

10
00:00:23,613 --> 00:00:25,718
Používat tvá "preferovaná zájmena"?

11
00:00:25,719 --> 00:00:27,824
Ta používají lidé, co mě respektují.

12
00:00:27,825 --> 00:00:29,910
Taylor ví,
že ji předbíhám na pozicích.

13
00:00:29,911 --> 00:00:33,038
Přestaň se srát do Taylor Masonové.

14
00:00:33,039 --> 00:00:34,296
Žvýkám udidlo,

15
00:00:35,020 --> 00:00:37,229
abych byl příští
generální prokurátor.

16
00:00:37,230 --> 00:00:40,305
Potřebuju tvou pomoct. Už u primárek.

17
00:00:40,306 --> 00:00:43,454
Mám tě dostat do křesla
generálního prokurátora?

18
00:00:43,455 --> 00:00:44,577
Ano.

19
00:00:52,954 --> 00:00:56,151
OVERTONOVO OKNO

20
00:01:09,481 --> 00:01:11,597
5 HODIN DO OTEVŘENÍ BURZY

21
00:01:11,598 --> 00:01:12,824
Sakra, budeme tu celou noc.

22
00:01:13,652 --> 00:01:15,872
- Jestli nás nechytnou.
- Proč by nás měli chytit?

23
00:01:15,873 --> 00:01:19,000
Jsi si moc jistý na to,
že máš na sobě zářivou žlutou

........