1
00:01:07,651 --> 00:01:09,611
Dokážeš zprovoznit to zrcadlo?

2
00:01:10,153 --> 00:01:13,907
Asi ano.
Ale nedokážu dělat dvě věci naráz.

3
00:01:14,324 --> 00:01:15,701
Umím trochu chaldejsky.

4
00:01:16,368 --> 00:01:19,830
A umím zacházet s dálkovými zrcadly.
Čeho se mám ujmout?

5
00:01:24,710 --> 00:01:26,503
Já neumím nic z toho.

6
00:01:26,878 --> 00:01:29,256
No tak, Belmonte, je to na tobě.

7
00:01:29,715 --> 00:01:33,135
Jsi buď poslední z rodu válečníků,
nebo ožrala šťastlivec.

8
00:01:33,677 --> 00:01:34,511
Tak co?

9
00:01:44,146 --> 00:01:46,440
Dobře, zprovozni to zrcadlo, Alucarde.

10
00:01:46,565 --> 00:01:49,985
Chci vědět, kolik jich je,
co jsou zač a jaké mají zbraně.

11
00:01:50,068 --> 00:01:51,653
Ty se nenech rušit, Sypho.

12
00:01:52,779 --> 00:01:54,615
Já jdu opevnit vchod.

13
00:02:04,333 --> 00:02:09,880
O podobě našich útočníků se přesvědčíme
rychleji na vlastní oči, Belmonte.

14
00:02:10,213 --> 00:02:13,175
S tím musím souhlasit.
Nějaké další návrhy?

15
00:02:13,592 --> 00:02:17,429
- Ty mě žádáš o radu?
- Jsme v tom společně, Alucarde.

16
00:02:17,971 --> 00:02:19,139
Furt jsi parchant,

17
00:02:19,389 --> 00:02:22,809
ale parchant, se kterým jsem
v Grešitu bojoval bok po boku.

18
00:02:23,101 --> 00:02:24,728
Máš proti tomu něco?

19
00:02:27,314 --> 00:02:28,482
Vůbec nic.

20
00:02:28,565 --> 00:02:29,941
Takže co navrhuješ?

21
00:02:31,526 --> 00:02:34,196
Najít pomocí zrcadla
Drákulův hrad. Teď hned.

22
00:02:35,906 --> 00:02:38,909
Jsme tu v pasti,
dřív nebo později nás přemůžou.

23
00:02:39,910 --> 00:02:42,162
........