1
00:00:11,620 --> 00:00:13,570
Skoro to máme, Alysso.

2
00:00:14,420 --> 00:00:16,870
Tři ze čtyř sekcí.

3
00:00:20,410 --> 00:00:21,850
Nemá obal.

4
00:00:24,170 --> 00:00:27,880
Představím vám to nejmocnější
zaříkadlo, co kdy bylo zaznamenáno,

5
00:00:27,960 --> 00:00:31,010
- a vy se soustředíte na vazbu?
- Omlouvám se, magusi.

6
00:00:31,630 --> 00:00:35,010
Máte pravdu. Je to úžasné.

7
00:00:35,430 --> 00:00:38,880
- Gratuluju.
- Pogratulujte nám oběma.

8
00:00:39,510 --> 00:00:42,230
Nebýt vás, nebyli bychom tady,
a já na to nezapomenu.

9
00:00:46,860 --> 00:00:49,020
I když je nekompletní,

10
00:00:50,980 --> 00:00:52,840
hodně jsem se toho naučil.

11
00:00:52,900 --> 00:00:55,610
Ta kniha chce být celá,
chce být v celku.

12
00:00:55,700 --> 00:00:58,620
Hledá mě stejně jako já ji.

13
00:00:59,280 --> 00:01:03,150
- Mluvíte o ní, jako by žila.
- Svým způsobem žije.

14
00:01:03,410 --> 00:01:05,850
A jakmile slíbím
té knize věrnost,

15
00:01:07,210 --> 00:01:08,840
bude celá.

16
00:01:26,900 --> 00:01:31,040
To je poutací smlouva.
Potřebuju, abyste to dosvědčila.

17
00:01:32,480 --> 00:01:35,860
Mám si uříznout prst?

18
00:01:37,070 --> 00:01:38,690
Otisk palce postačí.

19
00:01:49,580 --> 00:01:54,840
- Je to smlouva s Vade Maecum
nebo s vámi? - Obojí.

20
00:02:04,180 --> 00:02:05,640
A tak začínáme.

21
00:02:05,810 --> 00:02:09,020
Vade Maecum přitáhne
chybějící kus jako magnet.

22
00:02:09,100 --> 00:02:11,100
Zbytek knihy může být
povolán odkudkoliv,

23
........