1
00:00:34,887 --> 00:00:39,887
Preklad: dusanho

2
00:01:15,143 --> 00:01:16,374
Kurva!

3
00:01:30,908 --> 00:01:33,307
Dobre, mám desať čísiel, štyri miesta.

4
00:01:33,309 --> 00:01:34,973
Potrebujem štvormiestny
číselný kód.

5
00:01:37,674 --> 00:01:39,374
Nie, nie, nie.

6
00:01:39,376 --> 00:01:40,808
Do riti! Čo teraz?

7
00:01:46,008 --> 00:01:47,308
Do riti.

8
00:01:48,308 --> 00:01:50,106
Ježišikriste.

9
00:01:50,108 --> 00:01:52,206
Nápovedy.

10
00:01:52,208 --> 00:01:53,875
Do riti. Dobre.

11
00:01:55,042 --> 00:01:57,042
To neznamená nič.

12
00:01:59,175 --> 00:02:01,406
"Nasleduj svetlo k
zelenším pastvinám."

13
00:02:01,408 --> 00:02:04,638
Čo to znamená?
Čo to znamená?

14
00:02:04,640 --> 00:02:06,075
Svetlo? Aké svetlo?

15
00:02:10,508 --> 00:02:12,939
Svetlo. Nasleduj svetlo.

16
00:02:12,941 --> 00:02:15,140
Zelené. Zelená kniha, jasné.

17
00:02:15,142 --> 00:02:17,508
Zelenšie pastviny.
Dobre. Jasné, dobre.

18
00:02:35,242 --> 00:02:37,972
"Každý moment histórie, keď
vidíš zomierať ďalšieho človeka,

19
00:02:37,974 --> 00:02:41,005
odhaľuje, že čas je veľká záhada,
pokiaľ ťa nechá nažive."

20
00:02:41,007 --> 00:02:43,506
Čas. Čas.
Nejaké hodiny.

21
00:02:43,508 --> 00:02:44,540
Do riti.

22
00:02:45,874 --> 00:02:47,105
Kde sú nejaké hodiny?

23
00:02:47,107 --> 00:02:48,474
Nevidím žiadne prekliate hodiny!

24
........