1
00:00:29,387 --> 00:00:34,387
Preklad: dusanho

2
00:01:09,643 --> 00:01:10,874
Kurva!

3
00:01:25,408 --> 00:01:27,807
Dobre, mám desať čísiel, štyri miesta.

4
00:01:27,809 --> 00:01:29,473
Potrebujem štvormiestny
číselný kód.

5
00:01:32,174 --> 00:01:33,874
Nie, nie, nie.

6
00:01:33,876 --> 00:01:35,308
Do riti! Čo teraz?

7
00:01:40,508 --> 00:01:41,808
Do riti.

8
00:01:42,808 --> 00:01:44,606
Ježišikriste.

9
00:01:44,608 --> 00:01:46,706
Nápovedy.

10
00:01:46,708 --> 00:01:48,375
Do riti. Dobre.

11
00:01:49,542 --> 00:01:51,542
To neznamená nič.

12
00:01:53,675 --> 00:01:55,906
"Nasleduj svetlo k
zelenším pastvinám."

13
00:01:55,908 --> 00:01:59,138
Čo to znamená?
Čo to znamená?

14
00:01:59,140 --> 00:02:00,575
Svetlo? Aké svetlo?

15
00:02:05,008 --> 00:02:07,439
Svetlo. Nasleduj svetlo.

16
00:02:07,441 --> 00:02:09,640
Zelené. Zelená kniha, jasné.

17
00:02:09,642 --> 00:02:12,008
Zelenšie pastviny.
Dobre. Jasné, dobre.

18
00:02:29,742 --> 00:02:32,472
"Každý moment histórie, keď
vidíš zomierať ďalšieho človeka,

19
00:02:32,474 --> 00:02:35,505
odhaľuje, že čas je veľká záhada,
pokiaľ ťa nechá nažive."

20
00:02:35,507 --> 00:02:38,006
Čas. Čas.
Nejaké hodiny.

21
00:02:38,008 --> 00:02:39,040
Do riti.

22
00:02:40,374 --> 00:02:41,605
Kde sú nejaké hodiny?

23
00:02:41,607 --> 00:02:42,974
Nevidím žiadne prekliate hodiny!

24
........