1
00:00:00,594 --> 00:00:02,711
Jsem mrzák,
protože jsem ti byl věrný.

2
00:00:02,731 --> 00:00:04,733
Jseš mrzák, protože to je Boží vůle.

3
00:00:04,754 --> 00:00:06,881
Nabízím ti druhou šanci, Gawaine.

4
00:00:09,884 --> 00:00:11,991
Král Filip žádá,
abys uvolnil Svatý stolec,

5
00:00:12,012 --> 00:00:14,264
ovšem způsob tvého odstranění...
ten nechal na mně.

6
00:00:18,466 --> 00:00:20,353
Quentin je mrtvý.

7
00:00:20,374 --> 00:00:22,522
Pro tebe mám
mnohem důležitější úkol.

8
00:00:25,629 --> 00:00:27,704
Křestní listiny, Vaše Milosti?

9
00:00:30,916 --> 00:00:33,888
-Kdo ti to udělal?
-To já sám.

10
00:00:33,908 --> 00:00:35,024
Nelži mi, bratře.

11
00:00:35,045 --> 00:00:38,163
V templu není místo pro toho,
kdo zradil své bratry.

12
00:01:17,754 --> 00:01:19,767
Otevřete bránu!

13
00:01:28,254 --> 00:01:30,277
Otevřete bránu!

14
00:01:36,638 --> 00:01:38,661
Otevřete bránu!

15
00:02:27,647 --> 00:02:28,763
Draper.

16
00:03:00,086 --> 00:03:02,995
Ulricu. Bratři, pomozte mi.

17
00:03:14,548 --> 00:03:15,664
Vy!

18
00:03:16,780 --> 00:03:19,657
Měl jste mě nechat, ať jedu s nimi!

19
00:03:19,741 --> 00:03:22,838
Pohřbili by tě vedle nich.

20
00:03:24,079 --> 00:03:26,956
Ustup, novici.

21
00:03:26,977 --> 00:03:30,241
Nebo přísahám,
že se k nim brzy přidáš.

22
00:03:37,623 --> 00:03:40,564
SOUMRAK TEMPLÁŘŮ II.
3. díl

23
00:03:53,055 --> 00:03:56,361
Můj pane, Vaše Milosti,
přivádím rytíře Gawaina.
........