1
00:00:12,262 --> 00:00:15,432
<i>Soudní síň během procesu pro vraždu
údajně spáchanou Busterem Bluthem...</i>

2
00:00:15,515 --> 00:00:16,826
Protože to dítě je moje.

3
00:00:16,828 --> 00:00:21,645
<i>... zůstala jako opařená
po zhlédnutí dramatické rekonstrukce</i>

4
00:00:21,729 --> 00:00:23,732
<i>natočené podle scénáře
ze života rodiny Bluthových.</i>

5
00:00:23,815 --> 00:00:25,235
Takže, Buster Bluth zabil už dříve,

6
00:00:25,245 --> 00:00:27,405
stejným způsobem,
jakým zabil Lucille Austero!

7
00:00:27,410 --> 00:00:28,820
Protestuji! Je to zmatečné!

8
00:00:28,903 --> 00:00:31,406
Ano, ano, váš soud je zmanipulovaný!

9
00:00:31,489 --> 00:00:33,974
<i> Ale zatímco v síni zavládly
velké emoce...</i>

10
00:00:33,978 --> 00:00:35,145
Mohla by být tvou matkou.

11
00:00:35,158 --> 00:00:37,245
<i>... zachytil Michael
šeptem vedenou konverzaci.</i>

12
00:00:37,328 --> 00:00:41,207
Chci od tebe, abys našel pár videokazet,
vzal je... ... a do krabice...

13
00:00:41,709 --> 00:00:45,419
a až to uděláš, uvidíme jak to bude
s tím oslovováním "maminko".

14
00:00:45,502 --> 00:00:46,421
Dobře.

15
00:00:46,504 --> 00:00:49,591
<i> A tak se rozhodl ponořit se
do případu trochu hlouběji.</i>

16
00:00:49,674 --> 00:00:52,842
Takže ty sis myslel, že
Mimi hovořila o tobě.

17
00:00:52,844 --> 00:00:55,680
O tom... že jsi její dítě,
a že tě odvede pryč.

18
00:00:55,764 --> 00:00:58,308
Ano, kdybych věděl, že mluví o Lindsay,

19
00:00:58,391 --> 00:01:00,393
zamával bych jí a řekl:
"Sbohem, Felicia."

20
00:01:00,685 --> 00:01:02,480
Dokonce jsem se s ní
nikdy ani nesetkal,

21
00:01:02,485 --> 00:01:04,480
kromě jednou, kdy jsme
spolu vařili polévku.

22
00:01:04,813 --> 00:01:07,233
........