1
00:00:35,939 --> 00:00:40,939
Subtitles by laory

2
00:00:42,845 --> 00:00:47,093
<i>Na přelomu století dopluli zemědělští
přistěhovalci na Hawajské ostrovy</i>

3
00:00:47,118 --> 00:00:51,022
<i>a spolu s nimi i nová nemoc. Roku 1919
si vyžádala španěská chřipka mnoho životů.</i>

4
00:00:51,047 --> 00:00:54,869
<i>Největší populaci zemědělců měli Japonci,
jež nemoc postihla nejvíce.</i>

5
00:01:39,839 --> 00:01:41,773
<i>Máme jen jeden život,</i>

6
00:01:41,775 --> 00:01:45,512
<i>buď ho strávíme v lásce
nebo v slzách.</i>

7
00:01:51,184 --> 00:01:53,985
<i>Nahoře v horách,
kde roste káva,</i>

8
00:01:53,987 --> 00:01:56,988
<i>je ostrov na ostrově.</i>

9
00:01:56,990 --> 00:02:00,090
<i>Místo, kam mnoho Japonců
přišlo za prací a žít zde, </i>

10
00:02:00,092 --> 00:02:02,720
<i>naleznout zde nový život.</i>

11
00:02:06,530 --> 00:02:07,744
<i>Haló</i>

12
00:02:08,112 --> 00:02:09,744
<i>promiňte?</i>

13
00:02:10,204 --> 00:02:12,971
<i>Malý chlapec, míšeného původu,
zůstal sirotkem</i>

14
00:02:12,973 --> 00:02:16,107
<i>když cizí choroba
postihla ostrov.</i>

15
00:02:16,109 --> 00:02:18,143
<i>Aby uchránila chlapce, </i>

16
00:02:18,145 --> 00:02:20,478
<i>ho jeho neprovdaná matka</i>

17
00:02:20,480 --> 00:02:23,982
<i>utajila před malou komunitou
sběračů kávy</i>

18
00:02:23,984 --> 00:02:28,220
<i>kteří věřili, že tyto děti
přináší jen hanbu a neštěstí.</i>

19
00:02:28,222 --> 00:02:30,891
<i>Nikdo nevěděl,
že dítě existuje.</i>

20
00:02:33,226 --> 00:02:36,127
<i>Tato strašná choroba
neroslišuje</i>

21
00:02:36,129 --> 00:02:38,196
<i>původ ani společenskou vrstvu.</i>

22
00:02:38,198 --> 00:02:40,998
<i>Pan Danielson,
majitel plantáže,</i>
........