1
00:00:06,088 --> 00:00:09,838
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:06,755 --> 00:01:07,588
Tati?

3
00:01:59,588 --> 00:02:01,796
VĚDA, NEBO UMĚNÍ

4
00:02:31,463 --> 00:02:32,546
Paní Everestová?

5
00:02:43,755 --> 00:02:44,880
Doktorko?

6
00:02:49,380 --> 00:02:50,421
Doktorko?

7
00:02:53,796 --> 00:02:54,630
Haló?

8
00:03:00,588 --> 00:03:02,588
8. ZÁŘÍ
23 ZMEŠKANÝCH HOVORŮ, 157 ZPRÁV

9
00:03:02,671 --> 00:03:04,671
Patnáct dní?

10
00:03:17,838 --> 00:03:18,963
Ahoj, mami.

11
00:03:20,171 --> 00:03:21,588
Jo, jsem to já.

12
00:03:22,171 --> 00:03:26,130
Neboj se, jsem v pořádku. Vážně.

13
00:03:27,796 --> 00:03:28,880
Ano.

14
00:03:29,005 --> 00:03:31,088
Mami, mám vybitou baterku.

15
00:03:31,713 --> 00:03:35,380
Pár dní jsem odpočíval.

16
00:03:35,463 --> 00:03:38,588
Brzy ti to povím, hned jsem tam.

17
00:03:38,671 --> 00:03:40,380
Ano, ahoj. Ahoj, mami.

18
00:03:51,963 --> 00:03:54,213
PEROXID

19
00:04:13,171 --> 00:04:17,171
FYZIKA - LISBETH

20
00:05:23,963 --> 00:05:25,546
Sakra.

21
00:05:38,671 --> 00:05:40,713
- Doktorka Everestová?
- Není tu.

22
00:05:40,796 --> 00:05:43,505
- Je to důležitý.
- Včera ji odvezli.

23
00:05:44,588 --> 00:05:46,255
Co? Kdo?

24
00:05:46,630 --> 00:05:48,005
Sanitka.

25
........