1
00:00:06,046 --> 00:00:09,880
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:41,838 --> 00:00:42,963
Eliso.

3
00:00:46,671 --> 00:00:47,671
Ano.

4
00:01:02,588 --> 00:01:03,921
Odkud jsi přišla?

5
00:01:08,380 --> 00:01:10,255
Ze svého vesmíru.

6
00:01:30,921 --> 00:01:33,130
VESMÍR NULA

7
00:01:48,796 --> 00:01:50,421
Jak ses sem dostala?

8
00:01:54,088 --> 00:01:56,005
Co se stalo v tvým vesmíru?

9
00:02:02,463 --> 00:02:04,880
- Můžu si hrát taky?
- Ne.

10
00:02:06,713 --> 00:02:10,046
Jsi protivný lakomec a moc špatný člověk.

11
00:02:10,380 --> 00:02:14,046
A ty jsi pitomá holka. Hrozně pitomá.

12
00:02:17,296 --> 00:02:20,171
- Tati, vážně mě strčil.
- Tak dobře.

13
00:02:20,255 --> 00:02:21,963
Půjdeme za ním.

14
00:02:22,005 --> 00:02:24,005
- Ne, já nechci.
- Jen pojď.

15
00:02:24,921 --> 00:02:26,088
Omlouvám se.

16
00:02:28,588 --> 00:02:30,130
- Půjdeš tancovat?
- Ne.

17
00:02:32,046 --> 00:02:33,255
Počkej.

18
00:02:33,921 --> 00:02:37,255
Budu s tebou tancovat.
Ale ještě jsem ti neodpustila.

19
00:02:41,255 --> 00:02:42,213
Podívej se.

20
00:02:49,921 --> 00:02:52,880
Ta holka bude slavná.

21
00:02:53,713 --> 00:02:54,921
Jednou jo.

22
00:03:25,005 --> 00:03:26,213
Tak běžte.

23
00:03:27,088 --> 00:03:30,671
- Ještě bych tancovala.
- Ty jsi k neutahání.

24
00:03:30,755 --> 00:03:32,838
........