1
00:00:12,760 --> 00:00:18,771
Titulky: Katrab

2
00:00:30,760 --> 00:00:33,371
DRÁŽĎANY 1937

3
00:00:34,760 --> 00:00:36,671
Moderní umění.

4
00:00:36,840 --> 00:00:38,831
Ano, dámy a pánové,

5
00:00:39,000 --> 00:00:41,958
až do převzetí moci
Národními socialisty

6
00:00:42,200 --> 00:00:46,318
bylo toto v Německu
pokládáno za moderní umění.

7
00:00:46,520 --> 00:00:51,150
Znamená to, jak je již
podstatou tohoto slova,

8
00:00:51,360 --> 00:00:53,715
skoro každý rok něco jiného.

9
00:00:53,880 --> 00:00:58,556
Národněsocialistické Německo ale
potřebovalo takové německé umění,

10
00:00:58,720 --> 00:01:00,711
které by mělo být a bude,

11
00:01:00,880 --> 00:01:05,158
stejně jako všechny tvůrčí
hodnoty lidu, věčné.

12
00:01:06,000 --> 00:01:10,232
Pokud pro náš lid postrádá
takovou věčnou hodnotu,

13
00:01:10,400 --> 00:01:14,393
pak je už dnes bezcenné.

14
00:01:17,400 --> 00:01:23,191
Německá žena je tu zesměšňována
a postavena na roveň prostitutce.

15
00:01:24,160 --> 00:01:28,073
Voják se stává vrahem
a nesmyslnou obětí

16
00:01:28,240 --> 00:01:32,392
třídního boje proti bolševikům.

17
00:01:32,560 --> 00:01:35,518
Hluboce zakořeněný respekt

18
00:01:35,680 --> 00:01:37,750
k vojenské statečnosti

19
00:01:37,920 --> 00:01:39,911
měl být u lidí potlačen.

20
00:01:40,800 --> 00:01:46,397
A šílenství s duševními nemocemi
byly povýšeny na princip.

21
00:01:47,640 --> 00:01:49,631
Musíme opravdu připustit,

22
00:01:49,800 --> 00:01:53,679
že existují lidi, kteří
vidí náš současný národ

23
00:01:53,960 --> 00:01:56,428
........