1
00:00:35,000 --> 00:00:40,000
Preklad: dusanho

2
00:01:10,626 --> 00:01:11,898
Kurva!

3
00:01:26,404 --> 00:01:28,808
Dobre, mám desať čísiel, štyri miesta.

4
00:01:28,828 --> 00:01:30,666
Potrebujem štvormiestny
číselný kód.

5
00:01:33,151 --> 00:01:34,868
Nie, nie, nie.

6
00:01:34,888 --> 00:01:36,363
Do riti! Čo teraz?

7
00:01:41,505 --> 00:01:42,848
Do riti.

8
00:01:43,808 --> 00:01:45,595
Ježišikriste.

9
00:01:45,606 --> 00:01:47,696
Nápovedy.

10
00:01:47,707 --> 00:01:49,404
Do riti. Dobre.

11
00:01:50,525 --> 00:01:52,555
To neznamená nič.

12
00:01:54,636 --> 00:01:56,898
"Nasleduj svetlo k
zelenším pastvinám."

13
00:01:56,909 --> 00:02:00,111
Čo to znamená?
Čo to znamená?

14
00:02:00,131 --> 00:02:01,606
Svetlo? Aké svetlo?

15
00:02:06,000 --> 00:02:08,424
Svetlo. Nasleduj svetlo.

16
00:02:08,444 --> 00:02:10,626
Zelené. Zelená kniha, jasné.

17
00:02:10,646 --> 00:02:13,090
Zelenšie pastviny.
Dobre. Jasné, dobre.

18
00:02:30,737 --> 00:02:33,464
"Každý moment histórie, keď
vidíš zomierať ďalšieho človeka,

19
00:02:33,474 --> 00:02:36,494
odhaľuje, že čas je veľká záhada,
pokiaľ ťa nechá nažive."

20
00:02:36,505 --> 00:02:39,000
Čas. Čas.
Nejaké hodiny.

21
00:02:39,020 --> 00:02:40,090
Do riti.

22
00:02:41,363 --> 00:02:42,595
Kde sú nejaké hodiny?

23
00:02:42,606 --> 00:02:44,040
Nevidím žiadne prekliate hodiny!

24
........