1
00:00:28,750 --> 00:00:31,875
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:38,583 --> 00:01:41,792
{\an8}TISK

3
00:02:02,708 --> 00:02:04,833
<i>Sam, dostali jsme zprávu…</i>

4
00:02:04,917 --> 00:02:07,875
<i>napadli vesnici poblíž vás.</i>
<i>Přepínám.</i>

5
00:02:07,958 --> 00:02:08,958
Pokračuj.

6
00:02:09,042 --> 00:02:11,458
<i>Podle satelitů… na jih.</i>

7
00:02:11,542 --> 00:02:15,042
<i>Z vesnice nejspíš vyrazí</i>
<i>pěšky vaším směrem.</i>

8
00:02:26,667 --> 00:02:27,792
<i>Sam?</i>

9
00:02:29,667 --> 00:02:30,833
<i>Sam, slyšíš mě?</i>

10
00:02:52,625 --> 00:02:53,792
Otoč to! Dělej!

11
00:02:54,750 --> 00:02:56,417
Nulo, tady čtyřka. Kontakt.

12
00:02:56,500 --> 00:02:58,792
Čekali na nás, ustupujeme.

13
00:03:00,500 --> 00:03:02,500
Golf alfa žádá okamžitou evakuaci.

14
00:03:02,583 --> 00:03:05,208
Útočí na nás.
Opakuju, okamžitá evakuace.

15
00:03:05,292 --> 00:03:08,417
<i>- Rozumím. Pozice?</i>
- Pozice šest-sedm.

16
00:03:15,958 --> 00:03:17,417
Vlez dozadu. Pohyb!

17
00:03:18,750 --> 00:03:20,042
Uhni. Rychle!

18
00:03:42,750 --> 00:03:44,583
- Křič!
- Proboha.

19
00:03:44,708 --> 00:03:46,042
Já nemůžu.

20
00:03:58,500 --> 00:04:01,458
Pomoc! Prosím, nezabíjejte mě!

21
00:04:35,500 --> 00:04:37,333
Zastav to auto! Zastav!

22
00:04:38,292 --> 00:04:40,708
Vystup!
Vypadni, kurva, z toho auta!

23
00:04:40,792 --> 00:04:42,625
Pohyb!

24
00:04:42,708 --> 00:04:43,875
........