1
00:00:19,019 --> 00:00:20,437
{\an8}<i>Jessico, telefony!</i>

2
00:00:20,521 --> 00:00:22,648
<i>Jonathane, zruš tu schůzku v 10:00.</i>

3
00:00:22,731 --> 00:00:24,816
<i>Conore, pojď sem. Conore?</i>

4
00:00:24,900 --> 00:00:27,778
<i>- Přines mi oběd!</i>
<i>- Jaké mám heslo?</i>

5
00:00:28,862 --> 00:00:31,198
<i>Rachel, kdes byla? Bylas vzadu?</i>

6
00:00:39,748 --> 00:00:41,083
Hej, ty!

7
00:00:41,333 --> 00:00:42,167
Už jdu.

8
00:00:46,004 --> 00:00:49,758
{\an8}Ne. Řekla jsem bez cibule.
Cibule je smrtící.

9
00:00:49,841 --> 00:00:53,095
Když tam bude cibule, zabije mě.

10
00:00:53,470 --> 00:00:57,516
Vím, že tam stojí „nevytvářet duplikáty“,
ale šéfová chce duplikát.

11
00:00:57,599 --> 00:01:00,686
A její pravidla stojí nad zákonem.

12
00:01:00,769 --> 00:01:05,107
Janet, mám magistra ze sociologie
a dnes nemám nic jiného na práci.

13
00:01:05,190 --> 00:01:07,359
Můžu čekat klidně celý den.

14
00:01:07,442 --> 00:01:10,862
Nezavěsím,
dokud ho přesunete do první třídy.

15
00:01:11,655 --> 00:01:12,698
Už tam budu.

16
00:01:12,781 --> 00:01:13,615
Už tam budu.

17
00:01:13,699 --> 00:01:14,658
Už tam budu.

18
00:01:15,242 --> 00:01:16,535
Zdravím, Tammy.

19
00:01:16,952 --> 00:01:20,372
Chtěl, abych vám řekl,
že se s vámi rozchází

20
00:01:20,455 --> 00:01:22,583
a do šesti máte opustit byt.

21
00:01:22,666 --> 00:01:25,669
<i>Vy se se mnou rozejít nemůžete.</i>
<i>Dejte mi Richarda.</i>

22
00:01:25,752 --> 00:01:27,671
<i>Chci s tím hajzlem mluvit.</i>

23
00:01:29,423 --> 00:01:32,259
{\an8}Zanes to mému doktorovi.
Nesmí to vychladnout.

........