1
00:00:05,875 --> 00:00:08,208
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:14,417 --> 00:00:17,000
<i>Našli jsme si místo, ohrazený areál.</i>

3
00:00:17,833 --> 00:00:19,000
<i>Jsme komunita.</i>

4
00:00:20,500 --> 00:00:21,917
<i>Je tu bezpečno.</i>

5
00:00:23,833 --> 00:00:25,208
<i>Kolik vás tam je?</i>

6
00:00:26,708 --> 00:00:28,625
<i>Máte tam nějaké děti?</i>

7
00:00:30,167 --> 00:00:32,750
<i>Nejrychleji se sem totiž</i>
<i>dá dostat po řece,</i>

8
00:00:32,833 --> 00:00:35,708
<i>a s dětmi by to bylo obtížné.</i>

9
00:00:46,542 --> 00:00:48,708
<i>Poslouchejte mě. Řeknu to jenom jednou.</i>

10
00:00:49,500 --> 00:00:52,375
Jedeme na výlet. Bude to drsné.

11
00:00:52,458 --> 00:00:55,083
Bude se zdát, že to trvá věčně,

12
00:00:55,167 --> 00:00:57,042
takže bude těžké zůstat ve střehu.

13
00:00:57,125 --> 00:01:01,083
A ještě těžší bude zůstat potichu,
ale musíte zvládnout obojí.

14
00:01:01,167 --> 00:01:05,958
Musíte dělat všechno přesně tak,
jak řeknu, jinak to nezvládneme.

15
00:01:06,042 --> 00:01:07,167
Rozumíte?

16
00:01:09,042 --> 00:01:13,625
Za žádných okolností
si nesmíte sundat pásku z očí.

17
00:01:13,708 --> 00:01:16,333
Pokud zjistím, že jste si ji sundali,
ublížím vám.

18
00:01:16,417 --> 00:01:17,958
Rozumíte tomu?

19
00:01:20,042 --> 00:01:22,167
Je chladno, tak bereme deky.

20
00:01:22,250 --> 00:01:24,708
Máš svého psa, Chlapče.
Děvče, ty kočičku.

21
00:01:24,792 --> 00:01:28,625
Tohle je prostě jenom místo.
Nic víc odsud nepotřebujeme.

22
00:01:28,708 --> 00:01:30,500
Rozumíte?

23
00:01:32,583 --> 00:01:35,792
A na řece žádný řeči.

24
........