1
00:00:00,561 --> 00:00:05,070
Zóna soumraku S05E24
Televize

2
00:00:05,070 --> 00:00:08,219
přeložila Martina

3
00:00:08,254 --> 00:00:11,208
Odemykáte tyto dveře
klíčem představivosti,

4
00:00:11,243 --> 00:00:13,372
za nimi leží jiná dimenze,

5
00:00:13,372 --> 00:00:15,346
dimenze zvuků,

6
00:00:15,346 --> 00:00:17,605
dimenze obrazů

7
00:00:17,605 --> 00:00:20,001
a dimenze myšlenek.

8
00:00:20,001 --> 00:00:23,170
Vcházíte do dimenze
stínů i hmoty,

9
00:00:23,170 --> 00:00:25,084
věcí i myšlenek.

10
00:00:25,084 --> 00:00:28,102
Právě jste vešli
do Zóny soumraku.

11
00:00:36,053 --> 00:00:41,640
<i>Matko, čekám dítě
a chci se o něj starat sama.</i>

12
00:00:41,675 --> 00:00:42,892
<i>Musíme hned operovat.</i>

13
00:00:42,927 --> 00:00:45,394
<i>Skalpel... steh...</i>

14
00:00:45,429 --> 00:00:46,645
<i>Opatrně, sestro!</i>

15
00:00:51,033 --> 00:00:52,902
Výborná večeře.

16
00:00:52,937 --> 00:00:54,787
Těší mě, že ti chutnalo.

17
00:00:54,822 --> 00:00:56,655
Chutnalo to jako kus plastu.

18
00:00:56,690 --> 00:00:59,158
Co jsi čekal?
Pořád chodíš pozdě.

19
00:00:59,193 --> 00:01:00,792
Nečekal jsem nic.

20
00:01:00,792 --> 00:01:01,660
Už toho mám prostě dost.

21
00:01:01,695 --> 00:01:02,912
Tak ty toho máš dost?

22
00:01:02,947 --> 00:01:04,163
A co mám říkat já?

23
00:01:04,198 --> 00:01:07,917
Chodíš pozdě domů.
Jsi jako starý taxametr.

24
........