1
00:00:57,135 --> 00:01:00,888
SCHVÁLILO
COMICS CODE AUTHORITY

2
00:01:19,157 --> 00:01:21,159
<i>Tak ešte raz a naposledy.</i>

3
00:01:21,743 --> 00:01:23,328
<i>Volám sa Peter Parker.</i>

4
00:01:23,494 --> 00:01:25,955
<i>Pohrýzol ma rádioaktívny pavúk.</i>

5
00:01:26,873 --> 00:01:29,751
<i>A už desať rokov som jediný...</i>

6
00:01:29,917 --> 00:01:31,419
<i>a jedinečný Spider-Man.</i>

7
00:01:32,837 --> 00:01:34,339
<i>Zvyšok určite poznáte.</i>

8
00:01:34,505 --> 00:01:37,675
S veľkou mocou
prichádza veľká zodpovednosť.

9
00:01:37,842 --> 00:01:42,055
<i>Pomohol som pár ľuďom, zaľúbil sa,
zachránil mesto.</i>

10
00:01:43,431 --> 00:01:47,477
<i>Zachránil som mesto zas a znova,
a znova.</i>

11
00:01:47,644 --> 00:01:48,811
<i>A robil som...</i>

12
00:01:48,978 --> 00:01:51,105
<i>aj toto.</i>

13
00:01:53,399 --> 00:01:55,652
<i>Ale to radšej ignorujte.</i>

14
00:01:55,818 --> 00:01:58,154
<i>Mám vlastný komiks a cereálie.</i>

15
00:01:58,321 --> 00:01:59,489
<i>Nahral som vianočný album.</i>

16
00:01:59,656 --> 00:02:01,824
<i>Mám skvelú zvučku.</i>

17
00:02:03,326 --> 00:02:05,453
<i>A niečo ako nanuk.</i>

18
00:02:05,620 --> 00:02:07,163
<i>Vyzeral som aj horšie.</i>

19
00:02:08,247 --> 00:02:09,582
<i>Po tom všetkom...</i>

20
00:02:10,416 --> 00:02:13,002
<i>stále milujem byť Spider-Manom.</i>

21
00:02:13,169 --> 00:02:14,420
<i>Prečo aj nie?</i>

22
00:02:14,587 --> 00:02:16,756
<i>Je jedno, koľkokrát ma zložia,</i>

23
00:02:18,383 --> 00:02:22,011
<i>vždy sa opäť postavím na nohy.</i>

24
00:02:22,679 --> 00:02:26,265
<i>Lebo jediné, čo stojí medzi mestom
a jeho zničením...</i>
........