1
00:00:01,882 --> 00:00:04,670
Nedávno jsem znovu
objevil své zalíbení

2
00:00:04,700 --> 00:00:06,800
v umění topiary.

3
00:00:06,840 --> 00:00:10,140
Umění úpravy keřů.

4
00:00:10,170 --> 00:00:13,910
Máme tu Anubise,
egyptského boha smrti.

5
00:00:13,940 --> 00:00:15,210
Tady je třeba chiméra.

6
00:00:15,240 --> 00:00:17,180
Na tenhle kousek jsem nejpyšnější.

7
00:00:17,210 --> 00:00:19,720
Je to králík, protože
přesně tak

8
00:00:19,750 --> 00:00:22,090
si králíka představuju.

9
00:00:22,120 --> 00:00:24,150
- A tady...
- Čus, Lazlo!

10
00:00:24,190 --> 00:00:25,690
Slyším tě, Seane.

11
00:00:25,720 --> 00:00:28,360
Tak mrcha mě zase vykopla.
No věřil bys tomu?

12
00:00:28,390 --> 00:00:30,060
Měla by tě uškrtit

13
00:00:30,090 --> 00:00:32,160
tvym vlastním svěračem.

14
00:00:32,200 --> 00:00:34,830
- Co si to říkal?
- Řekl jsem něco,

15
00:00:34,860 --> 00:00:38,285
s čím bys celým
srdcem souhlasil.

16
00:00:38,370 --> 00:00:42,040
Jo, to jsem slyšel, brácho.
To sedí.

17
00:00:42,070 --> 00:00:43,440
Dobrou noc.

18
00:00:43,470 --> 00:00:45,840
Jeho žena ho zřejmě zavraždí.

19
00:00:45,870 --> 00:00:47,880
Což nás přivádí k tématu sexu.

20
00:00:47,910 --> 00:00:50,780
To, co teď uvidíte, jsou
křovinové variace

21
00:00:50,810 --> 00:00:54,280
pohlavních orgánů mých
oblíbených prostitutek

22
00:00:54,320 --> 00:00:56,120
a žen, které jsem měl rád.

23
00:00:56,150 --> 00:00:59,420
........