1
00:00:06,006 --> 00:00:10,928
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,012 --> 00:00:13,347
<i>Viděli jste:</i>

3
00:00:13,430 --> 00:00:17,434
Chtělas udělat článek
pro <i>Contemporary Metropolitan Post?</i>

4
00:00:17,517 --> 00:00:18,894
Mám všechno, co potřebuju.

5
00:00:18,977 --> 00:00:21,313
Počkejte na ten článek. Bude to bomba.

6
00:00:21,396 --> 00:00:23,649
Stavební povolení zamítnuto.

7
00:00:23,732 --> 00:00:25,484
-Nepostavím stadion.
-Já to zařídím.

8
00:00:25,567 --> 00:00:27,861
Chtěla jsem koupit jeho pozemek.

9
00:00:27,945 --> 00:00:30,572
Prodal jsem ho firmě DiFiore Exports.

10
00:00:30,656 --> 00:00:33,075
Teď vlastníš DiFiore Exports
a ten pozemek je tvůj.

11
00:00:33,158 --> 00:00:36,537
Nemyslelas, že se otec spokojí
s poděkováním na dálku, že ne?

12
00:00:38,247 --> 00:00:42,292
My dva jsme si podobní.
Jsme fakt sourozenci. Jedineční.

13
00:00:42,376 --> 00:00:47,631
Steven mi řekl, že viděl Hankovy pozitivní
výsledky DNA, které nemohly být pravdivé.

14
00:00:47,714 --> 00:00:52,469
Hankovy výsledky se nejen neshodovaly,
ale převzalas je ty.

15
00:00:52,552 --> 00:00:54,429
Spal to. Bude to naše tajemství.

16
00:01:04,648 --> 00:01:05,899
Jsi vzhůru.

17
00:01:09,152 --> 00:01:13,615
Jsi v choulostivém stavu, matko.
Takže odpočívej a poslouchej.

18
00:01:15,075 --> 00:01:18,579
Omlouvám se za ten včerejšek.
Bouchly mi saze.

19
00:01:19,746 --> 00:01:21,832
Chápej, jak mě bolelo,

20
00:01:21,915 --> 00:01:24,876
žes chtěla odmítnout vlastního syna,
aby ses ochránila.

21
00:01:27,129 --> 00:01:28,797
Děti jsou na prvním místě.

22
00:01:29,881 --> 00:01:33,719
Proto jsem tady.
Naučím tě být lepší matkou.

23
........