1
00:00:44,686 --> 00:00:47,953
<i>Kdysi dávno vládl Británii</i>

2
00:00:47,955 --> 00:00:50,692
<i>král Uther Pendragon.</i>

3
00:00:52,092 --> 00:00:55,261
<i>Ale když Uther zemřel,
aniž by zanechal dědice,</i>

4
00:00:55,528 --> 00:00:58,800
<i>tak byla tato země rozvrácena válkou.</i>

5
00:01:00,099 --> 00:01:02,535
<i>Mnozí zkoušeli získat trůn,</i>

6
00:01:02,537 --> 00:01:05,572
<i>bojovali zuřivě a bez přestání.</i>

7
00:01:05,839 --> 00:01:09,376
<i>Srdce lidí prorostlo
beznadějí a prázdnotou.</i>

8
00:01:09,610 --> 00:01:13,614
<i>Tato země se stala ztracenou
a stále byla bez vůdce.</i>

9
00:01:14,280 --> 00:01:15,948
<i>Tak čaroděj Merlin</i>

10
00:01:15,950 --> 00:01:21,388
<i>vyčaroval magický
Meč v kameni zvaný Excalibur</i>

11
00:01:21,589 --> 00:01:24,856
<i>a prohlásil, že pouze
Utherův pravý dědic</i>

12
00:01:24,858 --> 00:01:26,358
<i>ho dokáže vytáhnout.</i>

13
00:01:26,360 --> 00:01:27,962
<i>Mnozí to zkoušeli,</i>

14
00:01:28,361 --> 00:01:30,565
<i>ale uspěl pouze jeden.</i>

15
00:01:30,997 --> 00:01:32,831
<i>Chlapec jménem Artuš,</i>

16
00:01:32,833 --> 00:01:37,137
<i>který ani netušil, že je Utherovým
dlouho ztraceným synem.</i>

17
00:01:37,537 --> 00:01:40,706
<i>Z Artuše se stal skvělý král.</i>

18
00:01:40,708 --> 00:01:43,674
<i>Z jeho nepřátel se stali jeho spojenci</i>

19
00:01:43,676 --> 00:01:47,613
<i>a vládl u Kulatého stolu,
takže si byli všichni rovni.</i>

20
00:01:47,848 --> 00:01:51,650
<i>On a jeho rytíři žili
podle rytířského kodexu,</i>

21
00:01:51,652 --> 00:01:54,151
<i>jejich srdce byla ryzí a ušlechtilá.</i>

22
00:01:54,153 --> 00:01:56,150
<i>Ale jejich největším nepřítelem</i>

23
00:01:56,150 --> 00:02:00,126
<i>byla Artušova nevlastní sestra, Morgana.</i>

........