1
00:00:06,048 --> 00:00:08,175
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,720 --> 00:00:14,223
PODLE ROMÁNU RICHARDA K. MORGANA

3
00:00:33,784 --> 00:00:38,872
<i>Říkat pravdu, když všichni lžou, není jen</i>
<i>vzpoura.</i>

4
00:00:40,624 --> 00:00:41,833
<i>Je to revoluční čin.</i>

5
00:00:44,628 --> 00:00:48,924
<i>Mějte se proto na pozoru, až ji budete</i>
<i>říkat. Pravda je totiž zbraň.</i>

6
00:00:49,550 --> 00:00:50,926
Jak zemřela?

7
00:00:53,303 --> 00:00:55,806
Vypadla? Skočila?

8
00:00:58,308 --> 00:01:00,060
Nebo ji někdo kurva shodil?

9
00:01:02,104 --> 00:01:02,938
Koho?

10
00:01:04,314 --> 00:01:07,985
Jednu malou pouliční šlapku ze slumu
jménem Mary Lou Henchyová.

11
00:01:08,569 --> 00:01:09,945
Neslyšel jsem o ní.

12
00:01:20,581 --> 00:01:24,459
Zabil ji náraz do vody, když spadla z té
výšky.

13
00:01:25,168 --> 00:01:29,464
Policajti ji chtěli nahrát a zjistili, že
má novokatolický kód.

14
00:01:29,965 --> 00:01:33,677
- Možná to tajila.
- Přede mnou ne. Vyrůstali jsme spolu.

15
00:01:38,890 --> 00:01:43,437
Vyšší důstojník systémových operací,
meziplanetární záznamy a kódování.

16
00:01:44,021 --> 00:01:47,733
Ty máš přístup nejvyšší úrovně do celé
databáze Protektorátu.

17
00:01:48,900 --> 00:01:52,195
Jsem systémový technik, nedělám náboženské
konverze.

18
00:01:52,279 --> 00:01:54,448
Náboženská konverze to taky nebyla.

19
00:01:56,033 --> 00:01:57,159
Padělals její kód.

20
00:01:57,242 --> 00:01:59,703
Náboženský kód nelze v bázi padělat.

21
00:01:59,786 --> 00:02:01,204
Co ode mě sakra chceš?

22
00:02:05,542 --> 00:02:06,376
Jak zemřela?

23
00:02:07,294 --> 00:02:08,587
Bože, já nevím.
........