1
00:00:06,006 --> 00:00:08,175
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,720 --> 00:00:14,223
PODLE ROMÁNU RICHARDA K. MORGANA

3
00:00:45,045 --> 00:00:46,755
Vím, co se stalo Bancroftovi.

4
00:00:49,550 --> 00:00:51,385
Ta milost je sepsaná důkladně.

5
00:00:52,261 --> 00:00:55,097
- Slyšels mě?
- Jsem kybernetický, nikoli hluchý.

6
00:00:55,222 --> 00:01:00,686
Pravdu, ať je jakákoli, jste zjistil díky
lsti, do které jste nás všechny zapojil.

7
00:01:00,769 --> 00:01:03,272
Musel jsem mimo jiné zabít umělého kolegu.

8
00:01:03,355 --> 00:01:06,650
Nenáviděls ho a navíc chtěl Lizzie
za sexuální otrokyni.

9
00:01:06,733 --> 00:01:08,819
Chci si myslet, že by dopadl bídně.

10
00:01:08,902 --> 00:01:12,155
A kdokoli další s úmyslem slečně Elizabeth
opět ublížit.

11
00:01:14,116 --> 00:01:15,117
Kristin, odpověz.

12
00:01:15,993 --> 00:01:19,037
- Řekl jste tu pravdu panu Bancroftovi?
- Co myslíš?

13
00:01:19,121 --> 00:01:22,583
Myslím, že váš vztah k upřímnosti je
přinejlepším povrchní.

14
00:01:23,834 --> 00:01:24,835
Elliote, odpověz.

15
00:01:25,127 --> 00:01:28,171
Poradil jsem Elliotovým večeři v místním
podniku.

16
00:01:28,797 --> 00:01:30,382
Je mezi nimi stále napětí.

17
00:01:32,342 --> 00:01:33,552
Kristin, zavolej mi.

18
00:01:34,553 --> 00:01:35,512
Proč neodpovídá.

19
00:01:35,721 --> 00:01:39,725
Neřekl jste jí při posledním setkání, že
se zajímáte o jinou ženu?

20
00:01:40,309 --> 00:01:42,019
Čirá hypotéza, pochopitelně.

21
00:01:46,231 --> 00:01:47,399
Poručíku?

22
00:01:49,943 --> 00:01:52,446
- To je kvůli té naší lsti?
- Kde jsi byla?

23
00:01:53,155 --> 00:01:55,699
Zabíjela jsem ti sestru. Celou hromadu.
........