1
00:00:20,440 --> 00:00:21,480
Mám tě.

2
00:00:22,120 --> 00:00:25,400
- Nevěděla jsem, žes mě hledal.
- Neuvědomil jsem si, že odjíždíš.

3
00:00:26,080 --> 00:00:27,200
Jen na víkend.

4
00:00:51,520 --> 00:00:53,160
Očekáváš za to honorář?

5
00:00:53,920 --> 00:00:55,680
Vezmu zavděk uznáním.

6
00:01:01,200 --> 00:01:02,040
Větrací šachta?

7
00:01:03,840 --> 00:01:06,960
- Myslela jsem, že tudy utekl.
- Jo.

8
00:01:07,720 --> 00:01:09,040
A co hlavní vchod?

9
00:01:17,880 --> 00:01:19,600
Tat... Picot.

10
00:01:19,840 --> 00:01:21,200
Přesně.

11
00:01:22,040 --> 00:01:24,400
Náš bývalý francouzský bezpečnostní agent.

12
00:01:25,240 --> 00:01:27,000
Jak odchází z tvého hotelu.

13
00:01:27,520 --> 00:01:28,360
Kdy?

14
00:01:28,680 --> 00:01:32,040
Chvíli před tím, než ses...
pustila do křížku s manažerem.

15
00:01:32,800 --> 00:01:33,840
Měl mě za blázna.

16
00:01:34,760 --> 00:01:36,200
Jak ho to vůbec napadlo?

17
00:01:37,240 --> 00:01:40,560
I když, to, jak tě našel v mrákotách
a od krve, jak plácáš

18
00:01:40,640 --> 00:01:42,840
cosi o démonovi ve ventilaci,

19
00:01:43,360 --> 00:01:47,400
mohlo na chvíli zmást jeho úsudek.

20
00:01:49,040 --> 00:01:50,280
Ale to nic.

21
00:01:51,640 --> 00:01:52,720
Našemu příteli...

22
00:01:53,280 --> 00:01:54,600
se tě akorát povedlo vylekat.

23
00:01:55,720 --> 00:01:57,240
Což může znamenat jen jedno.

24
00:01:58,960 --> 00:02:00,600
Šlápla jsi mu na kuří oko.

........