1
00:00:08,342 --> 00:00:11,845
Hej. No tak, pánové. Zklidníme se.

2
00:00:11,929 --> 00:00:12,971
Co je za problém?

3
00:00:14,765 --> 00:00:17,017
-Vidíš to?
-Kvůli čemu se hádají?

4
00:00:17,100 --> 00:00:19,603
První zásilka za tři miliony dolarů.

5
00:00:19,686 --> 00:00:22,856
Hádají se kvůli zfalšovanému
nákladnímu listu, který chybí.

6
00:00:22,940 --> 00:00:25,567
-Kdo měl na starost ten nákladní list?
-Henry Morris.

7
00:00:25,651 --> 00:00:28,612
Dělá na odboru dopravy.

8
00:00:28,695 --> 00:00:30,531
-Ten, co hraje hazard?
-Přesně.

9
00:00:30,614 --> 00:00:33,408
Nemůžeme srovnat jeho dluh,
pomoct mu? Kde je?

10
00:00:33,492 --> 00:00:35,410
-Dnes tu není.
-Hej, no tak!

11
00:00:35,494 --> 00:00:37,829
Nechte toho, dost. Hej! No tak.

12
00:00:37,913 --> 00:00:40,791
No tak, no tak. Pánové.
Schovejte ty zbraně.

13
00:00:42,459 --> 00:00:44,503
No tak, je to jen pár televizorů.

14
00:00:44,586 --> 00:00:46,213
Tam, odkud jsou, je jich víc.

15
00:00:46,296 --> 00:00:49,341
Dembe, zkusme sehnat pár lahví araku.

16
00:00:49,424 --> 00:00:50,759
Arak. Jistě.

17
00:00:50,842 --> 00:00:53,262
Jo, vidíte. Tak jo.

18
00:00:54,930 --> 00:00:57,558
{\an8}ATLANTIC CITY, NEW JERSEY

19
00:00:59,685 --> 00:01:01,645
HODNĚ ŠTĚSTÍ!

20
00:01:06,400 --> 00:01:07,776
PRO POKRAČOVÁNÍ VLOŽTE PENÍZE

21
00:01:07,859 --> 00:01:09,653
Nemůže to být tak zlé, ne?

22
00:01:11,113 --> 00:01:12,197
Zlé?

23
00:01:12,281 --> 00:01:16,159
Co moje úspory? Můj dům?
A moje žena nic netuší.

........