1
00:02:03,240 --> 00:02:07,240
<i>6 dní po zmiznutí.</i>

2
00:02:25,640 --> 00:02:27,240
Kto je to?

3
00:02:27,400 --> 00:02:28,960
Eric Decker.

4
00:02:29,120 --> 00:02:30,680
Veliaci dôstojník Decker.

5
00:02:30,840 --> 00:02:34,120
Susinin a Chiappiniho šéf
na kriminálke.

6
00:02:34,800 --> 00:02:36,800
Minulý rok šiel na dôchodok.

7
00:02:37,440 --> 00:02:39,680
Myslíš si, že je do toho zapletený?

8
00:02:39,840 --> 00:02:41,960
Chiappini je mŕtvy,
Susini možno tiež.

9
00:02:42,600 --> 00:02:43,960
Je naším jediným vodítkom.

10
00:02:44,120 --> 00:02:46,880
Dnes by si ho mohol predvolať.

11
00:03:24,040 --> 00:03:25,480
Tu je všetko.

12
00:03:26,760 --> 00:03:28,840
Kópie podzemných máp,

13
00:03:30,360 --> 00:03:34,320
zložky s dátumami príchodov tiel,
opisy...

14
00:03:37,560 --> 00:03:39,080
ale žiadne mená.

15
00:03:46,840 --> 00:03:48,160
Dobre.

16
00:03:54,920 --> 00:03:57,320
Ktorí policajti priviedli Julie?

17
00:04:03,680 --> 00:04:05,920
Jedného poznám. Je to môj jediný kontakt.

18
00:04:06,080 --> 00:04:08,400
- Richard Chiappini?
- Nie, Olivier.

19
00:04:09,760 --> 00:04:11,080
Olivier Cabordet.

20
00:04:11,240 --> 00:04:13,400
- Cabo?
- Presne, Cabo.

21
00:04:13,560 --> 00:04:14,880
Nemožné.

22
00:04:15,040 --> 00:04:16,520
- Kto je to?
- Robíš si zo mňa srandu.

23
00:04:16,680 --> 00:04:18,160
Kto je to?

24
00:04:19,440 --> 00:04:20,960
........