1
00:00:06,006 --> 00:00:09,885
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,011 --> 00:00:12,804
Inspirováno skutečnými událostmi.

3
00:00:12,888 --> 00:00:15,015
Některé scény, postavy,
jména, místa či události

4
00:00:15,098 --> 00:00:16,934
byly změněny
pro dramatické účely.

5
00:00:17,017 --> 00:00:18,852
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

6
00:00:18,936 --> 00:00:21,438
Chci legitimizovat všechny naše zájmy.

7
00:00:21,522 --> 00:00:22,814
Pomalu vycouváme.

8
00:00:23,524 --> 00:00:25,192
Vy děláte pro ty gangstery.

9
00:00:26,109 --> 00:00:27,486
Dělám pro sousedy.

10
00:00:28,278 --> 00:00:30,447
Pan Rizzuto?
Jste zatčen.

11
00:00:30,531 --> 00:00:31,573
Co se tam kurva děje?

12
00:00:32,574 --> 00:00:35,077
- Jdou po nás odevšad
- Mluvím o svým synovi.

13
00:00:35,160 --> 00:00:37,246
Všude rozhlašuje,
že je dědicem trůnu.

14
00:00:37,329 --> 00:00:40,374
- Musíme spolu něco probrat.
- Už ti nebudu nic platit.

15
00:00:41,208 --> 00:00:43,585
Lidi nepochopí,
že Vito Rizzuto

16
00:00:43,669 --> 00:00:45,254
má všechno pod kontrolou,

17
00:00:45,337 --> 00:00:48,590
když ho nezastoupí jiný Rizzuto.

18
00:00:49,383 --> 00:00:51,385
Když uteču,
řeknou si, že se jich bojíme.

19
00:00:51,468 --> 00:00:53,887
Ať tě ani nenapadne
vinit z toho mýho kluka.

20
00:00:53,971 --> 00:00:54,930
Rozumíš mi?

21
00:00:55,013 --> 00:00:56,682
- Ano.
- „Ano, šéfe.“

22
00:00:56,932 --> 00:00:57,891
„Ano, pane.“

23
00:00:58,100 --> 00:01:01,061
........