1
00:00:29,829 --> 00:00:33,044
AMAZON STUDIOS
A K PERIOD MEDIA PREDSTAVUJÚ

2
00:00:33,129 --> 00:00:37,365
ŠESŤ DEJSTIEV A EPILÓG
ZASADENÝCH DO ROZDELENÉHO BERLÍNA

3
00:00:51,684 --> 00:00:54,355
<i>Prvé dejstvo
1977</i>

4
00:00:54,438 --> 00:00:56,074
Osloboďte Baadera!

5
00:00:58,822 --> 00:01:01,245
Nedívame sa inam! Nedívame sa inam!

6
00:01:02,401 --> 00:01:04,165
Osloboďte Meinhofovú!

7
00:01:31,016 --> 00:01:32,308
Patricia.

8
00:01:43,862 --> 00:01:48,574
O päť minút mám pacienta.

9
00:01:48,741 --> 00:01:50,118
Požiadam ho, nech príde neskôr.

10
00:01:50,285 --> 00:01:52,120
Prosím.

11
00:02:14,309 --> 00:02:18,814
Tá pieseň, mám ju stále v hlave...
a je tak hlasná.

12
00:02:18,897 --> 00:02:20,650
PREBIEHA SEDENIE

13
00:02:24,741 --> 00:02:26,751
Chápete, čo mám na mysli?

14
00:02:36,248 --> 00:02:38,176
Chápete, čo mám na mysli?

15
00:02:45,756 --> 00:02:48,426
Nakoniec sa ju predsa len
pokúsia udržať nažive.

16
00:02:48,593 --> 00:02:49,960
Markosovú?

17
00:02:51,515 --> 00:02:53,599
Musíme si rýchlo sadnúť,

18
00:02:53,599 --> 00:02:55,526
inak nás chlapci podsadnú!

19
00:02:57,229 --> 00:03:00,179
Ten gitarista je tak zlatý...

20
00:03:10,576 --> 00:03:12,377
Mala som pravdu.

21
00:03:15,667 --> 00:03:17,883
Sú to čarodejnice.

22
00:03:30,510 --> 00:03:32,762
Musím povedať Sare,
nech odtiaľ zmizne.

23
00:03:35,723 --> 00:03:38,101
Ju jedinú mám rada.

24
00:03:38,187 --> 00:03:41,020
........