1
00:00:05,778 --> 00:00:08,027
Jeden druhému jsme působili utrpení.

2
00:00:08,694 --> 00:00:11,402
Jedni druhé připravovali
o jejich milované.

3
00:00:14,277 --> 00:00:18,736
Tady už nejde o staré rody.
Tady jde o život a smrt!

5
00:00:18,819 --> 00:00:20,444
A já plánuji zůstat mezi živými.

6
00:00:22,194 --> 00:00:23,819
Nabízím vám volbu.

7
00:00:24,027 --> 00:00:25,527
Poklekněte a přidejte se ke mně.

8
00:00:25,819 --> 00:00:27,736
Anebo odmítněte, a zemřete.

9
00:00:32,027 --> 00:00:34,277
Připlula si sem pro Sedm království.

10
00:00:34,486 --> 00:00:36,444
Sever je jedním
z těch sedmi království.

11
00:00:38,527 --> 00:00:41,277
Vojsko Nočního krále
je každý den větší.

12
00:00:45,235 --> 00:00:47,486
Potřebujeme spojence.
Mocné spojence.

13
00:00:53,611 --> 00:00:54,985
Ty příšery jsou skutečné.

14
00:00:56,277 --> 00:00:59,110
Bílí chodci, draci,
dothračtí bojovníci.

15
00:01:00,361 --> 00:01:01,681
Ať se příšery
pozabíjejí mezi sebou.

16
00:01:02,027 --> 00:01:03,861
S tím, co zbude,
si už poradíme.

17
00:01:07,277 --> 00:01:11,110
Zničíme Nočního krále a jeho armádu.
Uděláme to společně.

19
00:01:12,653 --> 00:01:15,319
Slíbil, že bude bojovat
za Daenerys.

20
00:01:15,611 --> 00:01:16,611
Poklekl před ní.

21
00:01:17,069 --> 00:01:18,778
Musí znát pravdu.

22
00:01:21,486 --> 00:01:23,194
Jon ve skutečnosti
není syn mého otce.

23
00:01:23,778 --> 00:01:27,486
Je synem Rhaegara Targaryena
a mé tety Lyanny Stark.

25
00:01:28,653 --> 00:01:30,361
Je to následník Železného trůnu.

........