1
00:00:01,678 --> 00:00:03,927
Jeden druhému jsme působili utrpení.

2
00:00:04,594 --> 00:00:07,302
Jedni druhé připravovali
o jejich milované.

3
00:00:10,177 --> 00:00:14,636
Tady už nejde o staré rody.
Tady jde o život a smrt!

4
00:00:14,719 --> 00:00:16,344
A já plánuji zůstat mezi živými.

5
00:00:18,094 --> 00:00:19,719
Nabízím vám volbu.

6
00:00:19,927 --> 00:00:21,427
Poklekněte a přidejte se ke mně.

7
00:00:21,719 --> 00:00:23,636
Anebo odmítněte, a zemřete.

8
00:00:27,927 --> 00:00:30,177
Připlula si sem pro Sedm království.

9
00:00:30,386 --> 00:00:32,344
Sever je jedním
z těch sedmi království.

10
00:00:34,427 --> 00:00:37,177
Vojsko Nočního krále
je každý den větší.

11
00:00:41,135 --> 00:00:43,386
Potřebujeme spojence.
Mocné spojence.

12
00:00:49,511 --> 00:00:50,885
Ty příšery jsou skutečné.

13
00:00:52,177 --> 00:00:55,010
Bílí chodci, draci,
dothračtí bojovníci.

14
00:00:56,261 --> 00:00:57,581
Ať se příšery
pozabíjejí mezi sebou.

15
00:00:57,927 --> 00:00:59,761
S tím, co zbude,
si už poradíme.

16
00:01:03,177 --> 00:01:07,010
Zničíme Nočního krále a jeho armádu.
Uděláme to společně.

17
00:01:08,553 --> 00:01:11,219
Slíbil, že bude bojovat
za Daenerys.

18
00:01:11,511 --> 00:01:12,511
Poklekl před ní.

19
00:01:12,969 --> 00:01:14,678
Musí znát pravdu.

20
00:01:17,386 --> 00:01:19,094
Jon ve skutečnosti
není syn mého otce.

21
00:01:19,678 --> 00:01:23,386
Je synem Rhaegara Targaryena
a mé tety Lyanny Stark.

22
00:01:24,553 --> 00:01:26,261
Je to následník Železného trůnu.

........