1
00:00:00,288 --> 00:00:02,155
<i>Navzájem jsme trpěli rukou druhého.</i>

2
00:00:02,200 --> 00:00:05,466
<i>Připravili jsme se o ty,
které jsme milovali.</i>

3
00:00:07,711 --> 00:00:12,155
<i>Tady nejde o vznešené rody,
tady se jedná o živé a mrtvé.</i>

4
00:00:12,244 --> 00:00:14,155
A já zamýšlím zůstat mezi živými.

5
00:00:14,177 --> 00:00:17,422
<i>- V předchozích řadách...
- Nabízím vám volbu.</i>

6
00:00:17,466 --> 00:00:21,688
<i>Ohněte koleno a přidejte se ke mně,
nebo odmítněte a zemřete.</i>

7
00:00:25,622 --> 00:00:27,977
Přišla vznést nárok
na Sedm království.

8
00:00:28,066 --> 00:00:30,666
<i>Sever je jedním z nich.</i>

9
00:00:32,133 --> 00:00:35,400
<i>Armáda Nočního krále
každým dnem vzrůstá.</i>

10
00:00:38,688 --> 00:00:41,488
Potřebujeme spojence.
Mocné spojence.

11
00:00:47,088 --> 00:00:49,155
<i>Ta monstra jsou skutečná.</i>

12
00:00:49,488 --> 00:00:53,022
<i>Draci, bílí chodci,
dothracké hordy...</i>

13
00:00:53,711 --> 00:00:58,044
Tak ať se pozabíjejí navzájem.
My se vypořádáme s tím, co zbude.

14
00:01:00,644 --> 00:01:04,888
Společně zničíme
Nočního krále a jeho armádu.

15
00:01:06,177 --> 00:01:08,933
<i>Přísahal bojovat
za Daenerys Targaryenovou.</i>

16
00:01:09,022 --> 00:01:12,377
<i>- Ohnul koleno.
- Musí se dozvědět pravdu.</i>

17
00:01:14,755 --> 00:01:16,955
Jon není synem mého otce.

18
00:01:17,155 --> 00:01:21,088
<i>Je synem Rhaegara Targaryena
a mé tety, Lyanny Starkové.</i>

19
00:01:21,866 --> 00:01:24,155
<i>Je dědic Železného trůnu.</i>

20
00:01:24,555 --> 00:01:26,577
<i>Musíme mu to říct.</i>

21
00:01:31,022 --> 00:01:33,466
<i>To samé přichází pro všechny z nás...</i>

22
00:01:36,222 --> 00:01:38,200
<i>A je to tady.</i>
........