1
00:00:01,724 --> 00:00:04,505
<i>Navzájem jsme trpěli rukou druhého.</i>

2
00:00:04,550 --> 00:00:07,816
<i>Připravili jsme se o ty,
které jsme milovali.</i>

3
00:00:10,061 --> 00:00:14,505
<i>Tady nejde o vznešené rody,
tady se jedná o živé a mrtvé.</i>

4
00:00:14,614 --> 00:00:16,525
A já zamýšlím zůstat mezi živými.

5
00:00:16,547 --> 00:00:19,792
<i>- V předchozích řadách...
- Nabízím vám volbu.</i>

6
00:00:19,836 --> 00:00:24,058
<i>Ohněte koleno a přidejte se ke mně,
nebo odmítněte a zemřete.</i>

7
00:00:27,992 --> 00:00:30,347
Přišla vznést nárok
na Sedm království.

8
00:00:30,436 --> 00:00:33,036
<i>Sever je jedním z nich.</i>

9
00:00:34,503 --> 00:00:37,770
<i>Armáda Nočního krále
každým dnem vzrůstá.</i>

10
00:00:41,058 --> 00:00:43,858
Potřebujeme spojence.
Mocné spojence.

11
00:00:49,458 --> 00:00:51,525
<i>Ta monstra jsou skutečná.</i>

12
00:00:51,858 --> 00:00:55,392
<i>Draci, bílí chodci,
dothracké hordy...</i>

13
00:00:56,081 --> 00:01:00,414
Tak ať se pozabíjejí navzájem.
My se vypořádáme s tím, co zbude.

14
00:01:03,014 --> 00:01:07,258
Společně zničíme
Nočního krále a jeho armádu.

15
00:01:08,547 --> 00:01:11,303
<i>Přísahal bojovat
za Daenerys Targaryenovou.</i>

16
00:01:11,392 --> 00:01:14,747
<i>- Ohnul koleno.
- Musí se dozvědět pravdu.</i>

17
00:01:17,125 --> 00:01:19,325
Jon není synem mého otce.

18
00:01:19,525 --> 00:01:23,458
<i>Je synem Rhaegara Targaryena
a mé tety, Lyanny Starkové.</i>

19
00:01:24,236 --> 00:01:26,525
<i>Je dědic Železného trůnu.</i>

20
00:01:26,925 --> 00:01:28,947
<i>Musíme mu to říct.</i>

21
00:01:33,392 --> 00:01:35,836
<i>To samé přichází pro všechny z nás...</i>

22
00:01:38,592 --> 00:01:40,570
<i>A je to tady.</i>
........