1
00:00:05,710 --> 00:00:08,505
<i>Navzájem jsme trpěli rukou druhého.</i>

2
00:00:08,550 --> 00:00:11,816
<i>Připravili jsme se o ty,
které jsme milovali.</i>

3
00:00:14,061 --> 00:00:18,505
<i>Tady nejde o vznešené rody,
tady se jedná o živé a mrtvé.</i>

4
00:00:18,594 --> 00:00:20,505
A já zamýšlím zůstat mezi živými.

5
00:00:20,527 --> 00:00:23,772
<i>- V předchozích řadách...
- Nabízím vám volbu.</i>

6
00:00:23,816 --> 00:00:28,038
<i>Ohněte koleno a přidejte se ke mně,
nebo odmítněte a zemřete.</i>

7
00:00:31,972 --> 00:00:34,327
Přišla vznést nárok
na Sedm království.

8
00:00:34,416 --> 00:00:37,016
<i>Sever je jedním z nich.</i>

9
00:00:38,483 --> 00:00:41,750
<i>Armáda Nočního krále
každým dnem vzrůstá.</i>

10
00:00:45,038 --> 00:00:47,838
Potřebujeme spojence.
Mocné spojence.

11
00:00:53,438 --> 00:00:55,505
<i>Ta monstra jsou skutečná.</i>

12
00:00:55,838 --> 00:00:59,372
<i>Draci, bílí chodci,
dothracké hordy...</i>

13
00:01:00,061 --> 00:01:04,394
Tak ať se pozabíjejí navzájem.
My se vypořádáme s tím, co zbude.

14
00:01:06,994 --> 00:01:11,238
Společně zničíme
Nočního krále a jeho armádu.

15
00:01:12,527 --> 00:01:15,283
<i>Přísahal bojovat
za Daenerys Targaryenovou.</i>

16
00:01:15,372 --> 00:01:18,727
<i>- Ohnul koleno.
- Musí se dozvědět pravdu.</i>

17
00:01:21,105 --> 00:01:23,305
Jon není synem mého otce.

18
00:01:23,505 --> 00:01:27,438
<i>Je synem Rhaegara Targaryena
a mé tety, Lyanny Starkové.</i>

19
00:01:28,216 --> 00:01:30,505
<i>Je dědic Železného trůnu.</i>

20
00:01:30,905 --> 00:01:32,927
<i>Musíme mu to říct.</i>

21
00:01:37,372 --> 00:01:39,816
<i>To samé přichází pro všechny z nás...</i>

22
00:01:42,572 --> 00:01:44,550
<i>A je to tady.</i>
........