1
00:00:48,362 --> 00:00:51,531
A co nám přinese budoucnost?

2
00:00:52,397 --> 00:00:54,451
Thomasi Friedmane,
začneme u vás.

3
00:00:54,514 --> 00:00:57,683
Budoucnost světa je
v multinárodních aliancích.

4
00:00:57,704 --> 00:01:03,001
A aby se vám dařilo, budete muset
obětovat část své suverenity.

5
00:01:03,804 --> 00:01:07,037
Ale aby bylo jasno,
Asie je na vzestupu.

6
00:01:07,057 --> 00:01:10,113
Blbost!
Kdo sem toho blba pozval?

7
00:01:10,154 --> 00:01:11,270
Asie není na vzestupu.

8
00:01:12,156 --> 00:01:14,398
Hank má neprůstřelný plán,
jak Asii zastavit

9
00:01:14,419 --> 00:01:17,359
a obnovit
v obchodu přirozený řád.

10
00:01:17,380 --> 00:01:20,707
Při vší úctě, nemyslím si,
že byste lusknutím prstů

11
00:01:21,541 --> 00:01:24,909
zastavil vzestup Asie
jako globální tržní síly.

12
00:01:25,712 --> 00:01:26,994
Při vší úctě,
co kdybyste zavřel hubu?

13
00:01:27,828 --> 00:01:29,882
Protože po Asii bude ve chvíli,

14
00:01:29,903 --> 00:01:33,177
kdy ji střelím do té její
obrovitánské hlavy.

15
00:01:34,147 --> 00:01:36,253
Takže víte co,
Thomasi Friedmane?

16
00:01:36,274 --> 00:01:39,308
Neumíte psát
a nikdo vás nemá rád.

17
00:01:39,329 --> 00:01:40,487
Hanku...

18
00:01:41,540 --> 00:01:43,490
Hanku!

19
00:01:45,732 --> 00:01:48,682
Ježíši. Co je?

20
00:01:48,735 --> 00:01:51,769
Chce tě Cristobal.
Něco se stalo.

21
00:01:54,042 --> 00:01:57,045
Myslíš tím něco špatného?

22
00:01:58,025 --> 00:02:00,225
........