1
00:00:49,312 --> 00:00:52,481
A co nám přinese budoucnost?

2
00:00:53,347 --> 00:00:55,401
Thomasi Friedmane,
začneme u vás.

3
00:00:55,464 --> 00:00:58,633
Budoucnost světa je
v multinárodních aliancích.

4
00:00:58,654 --> 00:01:03,951
A aby se vám dařilo, budete muset
obětovat část své suverenity.

5
00:01:04,754 --> 00:01:07,987
Ale aby bylo jasno,
Asie je na vzestupu.

6
00:01:08,007 --> 00:01:11,063
Blbost!
Kdo sem toho blba pozval?

7
00:01:11,104 --> 00:01:12,220
Asie není na vzestupu.

8
00:01:13,106 --> 00:01:15,348
Hank má neprůstřelný plán,
jak Asii zastavit

9
00:01:15,369 --> 00:01:18,309
a obnovit
v obchodu přirozený řád.

10
00:01:18,330 --> 00:01:21,657
Při vší úctě, nemyslím si,
že byste lusknutím prstů

11
00:01:22,491 --> 00:01:25,859
zastavil vzestup Asie
jako globální tržní síly.

12
00:01:26,662 --> 00:01:27,944
Při vší úctě,
co kdybyste zavřel hubu?

13
00:01:28,778 --> 00:01:30,832
Protože po Asii bude ve chvíli,

14
00:01:30,853 --> 00:01:34,127
kdy ji střelím do té její
obrovitánské hlavy.

15
00:01:35,097 --> 00:01:37,203
Takže víte co,
Thomasi Friedmane?

16
00:01:37,224 --> 00:01:40,258
Neumíte psát
a nikdo vás nemá rád.

17
00:01:40,279 --> 00:01:41,437
Hanku...

18
00:01:42,490 --> 00:01:44,440
Hanku!

19
00:01:46,682 --> 00:01:49,632
Ježíši. Co je?

20
00:01:49,685 --> 00:01:52,719
Chce tě Cristobal.
Něco se stalo.

21
00:01:54,992 --> 00:01:57,995
Myslíš tím něco špatného?

22
00:01:58,975 --> 00:02:01,175
........