1
00:00:54,462 --> 00:00:57,631
A co nám přinese budoucnost?

2
00:00:58,497 --> 00:01:00,551
Thomasi Friedmane,
začneme u vás.

3
00:01:00,614 --> 00:01:03,783
Budoucnost světa je
v multinárodních aliancích.

4
00:01:03,804 --> 00:01:09,101
A aby se vám dařilo, budete muset
obětovat část své suverenity.

5
00:01:09,904 --> 00:01:13,137
Ale aby bylo jasno,
Asie je na vzestupu.

6
00:01:13,157 --> 00:01:16,213
Blbost!
Kdo sem toho blba pozval?

7
00:01:16,254 --> 00:01:17,370
Asie není na vzestupu.

8
00:01:18,256 --> 00:01:20,498
Hank má neprůstřelný plán,
jak Asii zastavit

9
00:01:20,519 --> 00:01:23,459
a obnovit
v obchodu přirozený řád.

10
00:01:23,480 --> 00:01:26,807
Při vší úctě, nemyslím si,
že byste lusknutím prstů

11
00:01:27,641 --> 00:01:31,009
zastavil vzestup Asie
jako globální tržní síly.

12
00:01:31,812 --> 00:01:33,094
Při vší úctě,
co kdybyste zavřel hubu?

13
00:01:33,928 --> 00:01:35,982
Protože po Asii bude ve chvíli,

14
00:01:36,003 --> 00:01:39,277
kdy ji střelím do té její
obrovitánské hlavy.

15
00:01:40,247 --> 00:01:42,353
Takže víte co,
Thomasi Friedmane?

16
00:01:42,374 --> 00:01:45,408
Neumíte psát
a nikdo vás nemá rád.

17
00:01:45,429 --> 00:01:46,587
Hanku...

18
00:01:47,640 --> 00:01:49,590
Hanku!

19
00:01:51,832 --> 00:01:54,782
Ježíši. Co je?

20
00:01:54,835 --> 00:01:57,869
Chce tě Cristobal.
Něco se stalo.

21
00:02:00,142 --> 00:02:03,145
Myslíš tím něco špatného?

22
00:02:04,125 --> 00:02:06,325
........