1
00:00:08,140 --> 00:00:09,987
Príšerný.

2
00:00:10,011 --> 00:00:13,265
P-R-Í-Š-E-R-N-Ý. Príšerný.

3
00:00:13,289 --> 00:00:15,784
Správne. Skús "žirafa."

4
00:00:15,785 --> 00:00:18,155
Ž-I-R-A ...

5
00:00:18,179 --> 00:00:20,201
- F-A?
- Pekne.

6
00:00:30,011 --> 00:00:32,163
Ak dám ešte jedno,

7
00:00:32,187 --> 00:00:33,687
môžem byť na mobile o
30 minút navyše?

8
00:00:33,711 --> 00:00:36,036
Možno 15, ak dáš toto.

9
00:00:36,620 --> 00:00:37,819
Nevychovaný.

10
00:00:39,238 --> 00:00:41,129
Je "nevychovaný" jedno
z tých čudných slov?

11
00:00:41,153 --> 00:00:42,783
Pouvažuj nad tým.

12
00:00:42,807 --> 00:00:44,373
Hneď sa vrátim.

13
00:01:08,374 --> 00:01:10,627
Tu sa píše, že nevychovaný je ako zlý

14
00:01:10,651 --> 00:01:12,587
a zauzlený je taký, čo má veľa uzlov.

15
00:01:12,611 --> 00:01:14,031
Aj keď dokážem
vyhláskovať obidve.

16
00:01:14,055 --> 00:01:15,598
Takže som v podstate vyhral.

17
00:01:17,842 --> 00:01:19,495
To je divné.

18
00:01:26,343 --> 00:01:27,912
Ty si šašo.

19
00:01:27,936 --> 00:01:29,139
Nič nehovorte.

20
00:01:29,163 --> 00:01:30,439
Čože?

21
00:01:36,774 --> 00:01:39,351
- Kde je?
- Mám ho ja.

22
00:01:40,435 --> 00:01:43,017
Urobíte presne to, čo vám poviem.

23
00:01:43,041 --> 00:01:45,759
A jediné čo poviem,
začína "žiadna polícia".

24
00:01:45,783 --> 00:01:47,848
........