1
00:00:31,760 --> 00:00:34,599
Když jsme mladí,
vždycky je tu víc co přijímat,

2
00:00:34,808 --> 00:00:37,111
víc energie, víc radosti,

3
00:00:37,502 --> 00:00:39,477
víc možností, jak se rozvíjet.

4
00:00:40,864 --> 00:00:45,190
Naše životy jsou pohybem vpřed,
ženeme se kupředu,

5
00:00:45,252 --> 00:00:47,320
s pohledem směřujícím k obzoru.

6
00:00:50,719 --> 00:00:55,457
A dokonce i těžká práce a oběti mají smysl,

7
00:00:55,810 --> 00:00:59,317
když pro nás znamenají složenou zálohu na budoucnost.

8
00:01:09,558 --> 00:01:12,019
Šup šup, Jeannie!
Máme před sebou náročnou hodinu.

9
00:01:12,044 --> 00:01:14,563
Jsem na řadě se sušenkami!
Musela jsem se zastavit

10
00:01:14,588 --> 00:01:16,761
pro tři balíčky krémových!

11
00:01:16,786 --> 00:01:18,985
Vzhledem k neočekávaným okolnostem

12
00:01:19,196 --> 00:01:22,275
se letošní letní setkání Keep Fit

13
00:01:22,300 --> 00:01:26,989
muselo přesunout z obvyklého místa konání
a budeme ho pořádat my, tady v Poplaru!

14
00:01:27,280 --> 00:01:28,879
To si nevyrazíme do západního Londýna?

15
00:01:28,880 --> 00:01:31,639
Loni v té kostelní síni v Kensingtonu to bylo úžasné.

16
00:01:31,640 --> 00:01:34,519
Ano, ale to neznamená,
že my nemůžeme nabídnout vřelé uvítání

17
00:01:34,520 --> 00:01:36,045
a trochu přívětivé pohostinnosti.

18
00:01:36,070 --> 00:01:38,949
Mezitím se můžeme pustit do přípravy

19
00:01:38,974 --> 00:01:42,624
absolutně žhavé sestavy zahrnující

20
00:01:44,600 --> 00:01:45,813
obruče!

21
00:01:57,659 --> 00:02:00,199
Dnes se mi dařilo.
Předák si všimnul mojí práce.

22
00:02:00,390 --> 00:02:02,583
To by měl.
Tvrdě dřeš.

23
00:02:14,022 --> 00:02:18,062
- Buďte zticha, moje žena se snaží najíst.
- Mně to nevadí.
........