1
00:00:49,994 --> 00:00:52,994
<i>Po staletí bylo
území starověké Indonésie</i>

2
00:00:53,018 --> 00:00:57,018
<i>kolonizováno Holandskou říší.</i>

3
00:00:57,042 --> 00:01:02,042
<i>Svědectví o potlačování,
brutalitě a tragédiích</i>

4
00:01:02,066 --> 00:01:05,966
<i>se často ztrácejí
ve folklórních příbězích.</i>

5
00:01:07,690 --> 00:01:15,690
<i>Toto je příběh,
kde se střetává skutečnost s fikcí.</i>

6
00:01:16,694 --> 00:01:22,694
<i>KALIFORNIE, 1860</i>

7
00:01:59,718 --> 00:02:03,718
Dělej, vsaď všechno! To je vončo.

8
00:02:03,742 --> 00:02:05,742
Tři ku jedné na mrňouse.

9
00:02:14,666 --> 00:02:15,666
Tři ku jedné na mrňouse.

10
00:02:15,690 --> 00:02:18,690
Věř mi, vrátí se ti trojnásobek, jasný?

11
00:02:18,714 --> 00:02:20,714
Trojnásobek, je to šílený.

12
00:02:20,738 --> 00:02:23,738
Bude to boj biblických rozměrů.

13
00:02:23,762 --> 00:02:25,762
Jste připravení na zápas?

14
00:02:25,786 --> 00:02:28,686
- Ještě někdo?
- On si chce vsadit.

15
00:02:41,710 --> 00:02:43,710
No tak.

16
00:02:47,734 --> 00:02:49,734
Nakopni toho mrňouse víc, brácho.

17
00:02:52,658 --> 00:02:54,658
To je vončo.

18
00:03:18,706 --> 00:03:20,906
Radši skonči teď, dokud
máš všechny zuby, brácho.

19
00:03:23,730 --> 00:03:26,730
Ber dál sázky. Ještě jsem neskončil.

20
00:03:26,754 --> 00:03:28,754
- Určitě?
- Jo.

21
00:03:56,678 --> 00:03:58,978
Kurz se právě změnil, sedm ku jedné.

22
00:04:02,702 --> 00:04:04,702
Dobrý?

23
00:04:10,726 --> 00:04:12,726
Jo, super!

24
........