1
00:01:00,175 --> 00:01:04,154
- Tolik stromů.
- Pěkné, že?

2
00:01:04,155 --> 00:01:08,166
- Tohle rozhodně není Boston.
- Ne.

3
00:01:08,167 --> 00:01:11,418
Mami, řekni mu, aby přestal.
Church se bude bát.

4
00:01:11,803 --> 00:01:16,120
- Churchovi to nevadí.
- O Churche se nebojím.

5
00:01:16,121 --> 00:01:19,910
- Máme před sebou ještě osm hodin.
- Co?

6
00:01:19,911 --> 00:01:23,314
- To není vtipné, tati.
- Ale je.

7
00:01:23,315 --> 00:01:26,581
Dostal jsem tě.
Gagi, bylo to vtipné?

8
00:01:26,582 --> 00:01:28,793
Podle mě bylo.

9
00:01:37,921 --> 00:01:40,813
PODLE PŘEDLOHY
STEPHENA KINGA

10
00:02:05,377 --> 00:02:08,074
- Co řekneš?
- Páni!

11
00:02:08,075 --> 00:02:10,447
Páni? Nic víc?

12
00:02:10,448 --> 00:02:12,722
Je to neskutečné, nemyslíš?

13
00:02:12,723 --> 00:02:17,417
- Naše zahrada je celý les.
- Všechno patří nám?

14
00:02:17,418 --> 00:02:22,556
Všemu tady vládne
královna Ellie.

15
00:02:22,697 --> 00:02:27,800
Nechceš být první uvnitř?

16
00:02:28,001 --> 00:02:29,982
Běž!

17
00:02:32,343 --> 00:02:36,193
Stěhováci tady byli celé dopoledne,
všechno by už mělo být uvnitř.

18
00:02:36,194 --> 00:02:38,207
To je dobře.

19
00:02:40,305 --> 00:02:43,159
Sakra, jsi v pořádku?

20
00:02:43,160 --> 00:02:46,166
Ano, jen jsem se trochu lekla.

21
00:02:47,315 --> 00:02:50,211
Nic ti není, Gagi?
To bylo ale velké autíčko, že?

22
00:02:50,212 --> 00:02:53,164
- Hodný chlapeček.
........