1
00:00:00,077 --> 00:00:01,727
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,748 --> 00:00:03,823
Tyhle dopisy mi táta
napsal před smrtí.

3
00:00:03,865 --> 00:00:07,128
Některé symboly z dopisů
odpovídají těmhle na skle.

4
00:00:07,952 --> 00:00:10,038
Jméno "Caulfield".
Říká ti to něco?

5
00:00:10,079 --> 00:00:11,299
Je to vězení, asi sto mil severně.

6
00:00:12,123 --> 00:00:14,198
Ale před mnoha lety ho zavřeli.

7
00:00:14,219 --> 00:00:17,535
Je tu další mimozemšťan. Tvoje
sestra je v tom všem možná nevinně.

8
00:00:17,576 --> 00:00:20,485
Co když ten čtvrtý
mimozemšťan umí...?

9
00:00:20,527 --> 00:00:23,812
Vlézt lidem do hlavy, když odpadnou,
a donutit je spáchat vraždu?

10
00:00:25,699 --> 00:00:26,919
Maxi, je to Noah!

11
00:00:26,961 --> 00:00:28,003
Jedeme domů, zlato.

12
00:00:38,232 --> 00:00:40,391
Bez schopností je to na prd, co?

13
00:00:57,147 --> 00:00:59,180
Kdysi jsme měli naději.

14
00:00:59,201 --> 00:01:03,289
Opustili jsme svou válkou zničenou
planetu a hledali jsme lepší místo,

15
00:01:03,560 --> 00:01:04,759
které nazveme domovem.

16
00:01:08,752 --> 00:01:10,869
Byli jsme uprchlíci.
Společně.

17
00:01:14,185 --> 00:01:19,294
Ale naši loď unesli. Černý
pasažér ji nechal ztroskotat.

18
00:01:20,379 --> 00:01:22,516
Zřítili jsme se v neznámé zemi.

19
00:01:22,537 --> 00:01:26,583
A vyměnili jsme
jedno násilí za jiné.

20
00:01:26,604 --> 00:01:30,775
Celou noc jsem poslouchal,
jak lidé masakrují naše přátele.

21
00:01:30,795 --> 00:01:31,859
Naše rodiny.

22
00:01:38,115 --> 00:01:42,119
Jak jim říkáte? Kokony?

23
........