1
00:00:02,543 --> 00:00:04,253
<i>V minulých dílech Eureky.</i>

2
00:00:04,253 --> 00:00:06,255
Možná jsi dostal jeho,
ale mě nedostaneš.

3
00:00:06,630 --> 00:00:09,133
Je jenom jediná věc,
kterou po tobě chci JoJo.

4
00:00:10,259 --> 00:00:11,260
Co...Co je to?

5
00:00:11,260 --> 00:00:13,762
To je modifikovaná verze
paměťového neutralizátoru,

6
00:00:13,762 --> 00:00:14,930
který jsem navrhl před lety.

7
00:00:16,056 --> 00:00:17,057
Můžu si to půjčit?

8
00:00:17,558 --> 00:00:19,059
Jasně.

9
00:00:19,351 --> 00:00:23,522
Snažili jsme se najít...
Sjednocující teorii všeho.

10
00:00:23,856 --> 00:00:26,233
Mluvíš o akashickém poli.

11
00:00:26,233 --> 00:00:27,651
Přála bych si vidět,

12
00:00:27,651 --> 00:00:29,028
co se dělo v jeho hlavě,

13
00:00:29,028 --> 00:00:30,863
proč se mu to děje.

14
00:00:30,863 --> 00:00:32,823
Jeho mozek je propletený
jako u nikoho jiného.

15
00:00:33,449 --> 00:00:36,243
Vytvořil si spojení s tím polem.

16
00:00:41,040 --> 00:00:44,460
Albert Einstein řekl:
"Věda bez náboženství je chabá a

17
00:00:44,752 --> 00:00:47,046
náboženství bez vědy je slepé."

18
00:00:48,547 --> 00:00:52,551
Ale je pořád místo pro víru

19
00:00:52,634 --> 00:00:54,136
ve světě vědy?

20
00:00:55,554 --> 00:01:00,059
Naše schopnosti
odhalili tajemství duhy,

21
00:01:00,851 --> 00:01:02,728
ale dělá to duhu méně zázračnou?

22
00:01:04,855 --> 00:01:08,233
Věda může být metoda,
kterou nazýváme

23
00:01:08,233 --> 00:01:09,735
bohovy zázraky.

........