1
00:00:07,090 --> 00:00:11,053
Vy tomu nerozumíte.
Je to obřadní dýka.

2
00:00:11,136 --> 00:00:15,307
Jsem poutník a přišel jsem
na posvátný rituál Chu'dag.

3
00:00:15,516 --> 00:00:18,769
To mě nezajímá.
S touto věcí vás na stanici nepustíme.

4
00:00:18,977 --> 00:00:21,480
Toto vám náš stvořitel
nebude tolerovat.

5
00:00:21,563 --> 00:00:24,483
Nikdo nemá právo
postavit se mezi mě a mojí dýku.

6
00:00:24,691 --> 00:00:26,693
Opravdu?
Povím vám co...

7
00:00:26,902 --> 00:00:30,739
...přichytím ji na vnější trup
a ukážu vám východ.

8
00:00:30,864 --> 00:00:33,367
Jestliže si ji přinesete bez dýchací
jednotky, tak ji tu můžete mít.

9
00:00:33,575 --> 00:00:35,869
Tak zkoušíte mojí víru.

10
00:00:36,078 --> 00:00:41,291
A vy mojí trpělivost.
A vypadněte, nebo vás vyhodím.

11
00:00:45,254 --> 00:00:48,382
A tohle budeme přežívat ještě pět dní.

12
00:00:48,590 --> 00:00:50,759
Neobviňuj mně.
Obviň Zemskou Centrálu.

13
00:00:50,759 --> 00:00:54,304
Oni vymysleli těchto pět dní, při
kterých budou na Babylonu

14
00:00:54,304 --> 00:00:58,475
...ukázky náboženských obřadů
největších ras.

15
00:00:58,684 --> 00:01:01,937
" Podpořilo by to meziplanetární
mír a porozumění "

16
00:01:02,020 --> 00:01:06,316
Jako nápad to ujde,
ale odřeme to my.

17
00:01:08,277 --> 00:01:13,198
Transport na Země
odlétá za hodinu z doku 9.

18
00:01:17,744 --> 00:01:20,873
- Nikdy nezklame.
- Šéfe?

19
00:01:21,123 --> 00:01:25,294
Nic. Vezmi to za mně,
musím si něco zařídit.

20
00:02:12,633 --> 00:02:14,176
Ano?

21
00:02:17,304 --> 00:02:19,890
Jste velvyslanec G'Kar?
........