1
00:02:38,128 --> 00:02:39,135
Harry!

2
00:02:49,131 --> 00:02:51,247
Říkala jsem ti, ať neutíkáš.

3
00:02:52,889 --> 00:02:55,158
Suri, poslouchej mě.

4
00:02:58,418 --> 00:03:00,229
Víš, že jsem to neudělal.

5
00:03:00,858 --> 00:03:01,906
Víš to.

6
00:03:02,178 --> 00:03:04,934
- Harry Claytone.
- Nedělej to.

7
00:03:05,719 --> 00:03:07,731
Zatýkám vás pro vraždu.

8
00:03:33,881 --> 00:03:37,496
STAN LEE´S LUCKY MAN
Přeložil Blacklanner

9
00:03:38,171 --> 00:03:40,157
S03E01 - Naši démoni

10
00:03:40,237 --> 00:03:42,247
PŘED ČTYŘMI DNY

11
00:03:42,915 --> 00:03:45,598
<i>- Harry, někdo tu je!</i>
- Eve, kdo?

12
00:03:52,862 --> 00:03:55,555
- Pospěš si!
- Eve, hlavně klid.

13
00:03:57,957 --> 00:04:01,115
- Harry, kde vězíš?
- Už jsem skoro tam.

14
00:04:02,901 --> 00:04:03,955
Pospěš si.

15
00:04:05,349 --> 00:04:07,578
Tak honem. Eve, vydrž.

16
00:04:10,136 --> 00:04:11,222
Pusť mě!

17
00:04:13,790 --> 00:04:14,809
Pusť mě!

18
00:04:24,780 --> 00:04:25,810
Eve?

19
00:04:30,874 --> 00:04:34,054
- Eve? Hej!
- Harry.

20
00:04:37,267 --> 00:04:39,055
Takhle už dál nemůžu.

21
00:04:40,579 --> 00:04:43,319
- Co se stalo?
- Je z Hongkongu.

22
00:04:44,778 --> 00:04:49,028
Zná náramky. Zavolala jsem mu,
když Isabella zemřela.

23
00:04:49,558 --> 00:04:52,615
- Měl pro nás zprávu.
- Co se mu stalo?
........