1
00:05:32,565 --> 00:05:34,430
Co může matka chtít v tuto
noční dobu?

2
00:05:34,600 --> 00:05:37,398
Skoro jsem spala.
Udělala jsem snad něco?

3
00:05:37,570 --> 00:05:40,232
- Co říkala? Dívala se úkosem?
- Vážně, řekla bych.

4
00:05:40,406 --> 00:05:42,601
Co to může být?
Co jsem udělala?

5
00:05:42,775 --> 00:05:45,573
Nic mi říct nemůže.
Jsem dospělá žena.

6
00:05:46,145 --> 00:05:49,080
- Feldy, ty to víš.
- Vaše císařská Výsosti.

7
00:05:49,248 --> 00:05:51,273
Feldy, pověz. Feldy, počkej.

8
00:05:51,451 --> 00:05:53,544
- Císařovna čeká.
- To je jedno.

9
00:05:53,720 --> 00:05:56,746
- Nemůžu. Neodvážím se.
- Přikazuji ti to.

10
00:05:56,923 --> 00:05:58,857
- Budu vyplísněna?
- Ne.

11
00:05:59,025 --> 00:06:00,959
- Je to důležité?
- Ano.

12
00:06:01,127 --> 00:06:03,220
Nenechám tě už udělat ani krok.

13
00:06:03,396 --> 00:06:06,832
Pověz, Feldy. Pošeptej.
Nic neprozradím.

14
00:06:06,999 --> 00:06:11,333
Feldy. Milá Feldy. Drahá Feldy.

15
00:06:13,673 --> 00:06:15,641
Budete se vdávat.

16
00:06:17,643 --> 00:06:19,577
Vdávat.

17
00:06:20,580 --> 00:06:25,677
Feldy, jak vzrušující. Báječné.
Za koho? Za koho?

18
00:06:25,852 --> 00:06:27,285
- Pojďte.
- Feldy, vydrž chvilku.

19
00:06:27,453 --> 00:06:29,387
Feldy, jak můžeš být tak
protivná?

20
00:06:32,992 --> 00:06:35,961
Vaše Veličenstvo, její císařská
Výsost.

21
00:06:36,129 --> 00:06:38,427
Vstup, má drahá.

22
........