1
00:00:31,788 --> 00:00:34,694
MOZOG.

2
00:01:37,467 --> 00:01:40,286
Výskumný psychologický ústav.

3
00:02:33,037 --> 00:02:34,037
Nezávislé myslenie.

4
00:02:34,237 --> 00:02:37,016
Viac tlieskať. Viac úsmevu.

5
00:02:37,649 --> 00:02:41,416
Ďakujem.

6
00:02:43,171 --> 00:02:48,191
Aké úžasné publikum, toľko entuziazmu.

7
00:02:53,439 --> 00:02:56,321
<i>A teraz je tu váš sprievodca
nezávislého myslenia.</i>

8
00:02:56,402 --> 00:03:01,307
<i>Doktor Anthony Bearl Blake, riaditeľ
výskumného psychologického ústavu.</i>

9
00:03:03,715 --> 00:03:06,472
Žijeme vo veľmi komplikovanom svete,

10
00:03:06,546 --> 00:03:09,358
preto potrebujeme všetku
pomoc, akú môžeme dostať,

11
00:03:09,486 --> 00:03:12,256
aby sme robili správne rozhodnutia.

12
00:03:12,450 --> 00:03:14,796
Práve preto ste vy,
nezávislí myslitelia,

13
00:03:14,846 --> 00:03:18,364
dostali tento program na prvú priečku

14
00:03:18,485 --> 00:03:21,008
v tejto metropolitnej oblasti.

15
00:03:22,521 --> 00:03:24,106
Becky.

16
00:03:25,467 --> 00:03:26,691
Čo je?

17
00:03:26,809 --> 00:03:30,566
Doktor Blake je v televízii,
nechceš prísť dole a pozerať sa?

18
00:03:32,097 --> 00:03:34,901
Nie, už som videla dosť.

19
00:03:35,931 --> 00:03:42,213
Dnes večer by som sa chcel
venovať odcudzeniu tínedžerov.

20
00:03:42,321 --> 00:03:45,330
Dnešná mládež je veľmi neistá.

21
00:03:45,426 --> 00:03:48,460
Drogy, alkoholizmus,
samovraždy v mladom veku,

22
00:03:48,558 --> 00:03:51,134
to všetko likviduje našu mládež.

23
00:03:51,198 --> 00:03:55,859
Ale tu je odpoveď: moderná
veda môže ukončiť túto epidémiu.

........