1
00:00:53,573 --> 00:00:58,573
Titulky 21.4.2019
Andrea1717

2
00:00:58,773 --> 00:01:00,363
Moja babička hovorievala,

3
00:01:00,693 --> 00:01:02,983
že vzťahy sú ako dvere.

4
00:01:03,573 --> 00:01:05,113
Vždy, keď vytvoríme nový vzťah,

5
00:01:05,323 --> 00:01:06,823
otvoria sa nové dvere.

6
00:01:07,403 --> 00:01:08,903
Keď sa vzťah rozbije,

7
00:01:09,233 --> 00:01:10,773
dvere sa zatvoria.

8
00:01:11,403 --> 00:01:14,403
Ale niektoré dvere sú také ťažké,

9
00:01:14,903 --> 00:01:19,443
že sa nikdy úplne nezatvoria
zostanú len privreté.

10
00:01:20,273 --> 00:01:24,403
A my si ani neuvedomuje,
že zostali trochu pootvorené.

11
00:01:31,153 --> 00:01:34,023
<b><i>Noci je ťažké prečkať,</i></b>

12
00:01:34,273 --> 00:01:36,943
<i><b>moja myseľ je zmätená,</b></i>

13
00:01:37,233 --> 00:01:41,823
<i><b>nikto nevie prečo.</b></i>

14
00:01:43,273 --> 00:01:46,193
<b><i>Akoby niekto očaroval moje srdce,</i></b>

15
00:01:46,323 --> 00:01:49,233
<b><i>ktoré sa odo mňa vzďaľuje,</i></b>

16
00:01:49,323 --> 00:01:54,233
<b><i>nikto nevie prečo.</i></b>

17
00:01:55,273 --> 00:01:57,903
<b><i>Ako to mám povedať,</i></b>

18
00:01:58,273 --> 00:02:01,233
<b><i>alebo vysvetliť môjmu bláznivému srdcu?</i></b>

19
00:02:01,273 --> 00:02:05,943
<b><i>Prečo kvapky rosy
stekajú ako reťazec?</i></b>

20
00:02:06,153 --> 00:02:11,153
<b><i>Bláznivá láska.</i></b>

21
00:02:12,233 --> 00:02:13,693
<b><i>Bláznivá láska.</i></b>

22
00:02:13,823 --> 00:02:15,193
<b><i>Bláznivá láska.</i></b>

23
00:02:15,273 --> 00:02:17,523
<b><i>Bláznivá láska.</i></b>

24
00:02:19,773 --> 00:02:22,693
<b><i>Noci je ťažké prečkať,</i></b>

........